Editorial


Autoři: Dalibor Pacík
Vyšlo v časopise: Urol List 2014; 12(4): 3
Kategorie: Editorial

Vážené kolegyně a kolegové,

předkládám vám poslední číslo Urologických listů v tomto roce a mohu slíbit čtení pestré i praktické. Intersticiální cystitida je nepochybně stále onemocněním léčeným obtížně a praktické algoritmy pohledu jak na dia­gnostiku, tak léčbu tohoto onemocnění, zahrnující nové definice i názvosloví a přístup jak z pohledu urologa, tak i gynekologa, jak ho přináší P. Hanno z Philadelphie, je určitě pohledem praktickým. Technologie k moderní urologii neodmyslitelně patří od jejího vzniku. Boom rigidní ureteroskopie máme i v ČR 20 let za sebou, nyní je třeba se (společně s rozvojem a zdokonalením dalších technologií) soustředit na flexibilní ureteroskopie. M. Grasso se spolupracovníky z New Yorku patří k těm povolaným, kteří k tomu mají co říci (i proto, že se na vývoji řady z nich podíleli). Vezikovaginální píštěl v rozvinutých zemích není problémem příliš častým a bývá spojen především s gynekologickou operativou. O tom, jak ho lze řešit laparoskopickým přístupem, se s námi podělí italsko- americký tým autorů. Zúženiny močové trubice u mužů (a v bulbární části zvláště) jsou naopak problémem poměrně častým, jehož výskyt s častou endoskopickou instrumentací neklesá. Profesor G. Barbagli rovněž z Itálie je považován za jednoho z největších světových expertů, kteří se zabývají technikou řešení tohoto problému. Ve svém článku nám otevře pohled na tyto techniky a také na to, jaké výsledky lze po jejich zvládnutí očekávat. Kolega I. Dolan z Brna přináší vlastní zkušenosti s medikamentózní léčbou erektilní dysfunkce u pa­cientů již tak těžce zdravotně postižených (po spinálním traumatu). Docentka L. Janáčková z Prahy (která je patrně jediným psychologem v ČR, který se systematicky zabývá nejen problematikou partnerských a sexuálních vztahů, ale především negativním dopadem onkologického onemocnění na psychiku pa­cienta i jeho partnerky) ve svém článku přináší návod, jak komunikovat s pa­cientem s karcinomem prostaty, ale i zhodnocení použití moderních technologií v této komunikaci. Kolegové kolem Y. Siegela z Izraele popisují v zajímavé kazuistice (doposud jen čtyři popsané případy) pa­cienta s pyelolitiázou v ledvině s jedním sběrným systémem a jediným zkříženým močovodem svůj postup léčby.

Třetí část Guidelines EAU s tématem karcinomu prostaty v podrobné verzi dále doplňují ucelený nejaktuálnější pohled na toto časté a závažné onemocnění.

Přeji příjemné čtení v době klidu vánočních svátků a do roku 2015 všem pevné zdraví, profesní úspěchy, osobní pohodu a dostatek potřebného ště­stí.

Dalibor PacíkŠtítky
Dětská urologie Urologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se