Editorial


Vyšlo v časopise: Urol List 2013; 11(4): 3
Kategorie: Úvodník

Vážené kolegyně a kolegové,

přicházejí Vánoce, neodvratný konec roku a jeho bilancování. Poslední číslo našeho časopisu nedostanete sice zrovna „pod vánoční stromeček“, ale konec roku snad stihne a umožní nám sice také pohled zpět, ale především se obrátit do budoucnosti a načrtnout některé perspektivy.

První čtveřice článků se týká sexuální dysfunkce. Skupina amerických autorů kolem R. E. Carriona (mimochodem jednoho ze spolukonstruktérů dilatátorů kavernózních těles) ze South Florida University se zabývá tématem erektilní dysfunkce. Udržování jakékoli funkce vyžaduje často nezbytnou rehabilitaci a výjimkou není ani erekce (zejména pak tam, kde dochází k alteraci mechanismů jejího vzniku). První článek poskytne návod, jak na to. Komplikace vyvolané rezervoárem inflatabilní penilní protézy nejsou časté, ale o to zapeklitější situace dokážou vyvolat. Jejich přehled a metody řešení, včetně jednoho vlastního případu z této instituce, poskytnou rovněž rady i možné návody řešení. Autorem posledního článku z Miami je kolega J. G. Pavlinec s kořeny v České republice. Přinese další přehled, tentokrát se týkající případů rekonstrukce cévního řečiště penilních cév. Tato operace je neodmyslitelně historicky spojena se jménem českého cévního chirurga V. Michala a kolega Pavlinec ukazuje na racionální důvody návratu k této operační metodě v indikovaných případech, včetně všech jejich úskalí i vlastního konkrétního případu.

Mikční dysfunkce a inkontinence tvoří druhou polovinu témat tohoto čísla. Dostanou i čeští urologové k dispozici botulotoxin, zejména u případů mikčních dysfunkcí refrakterních na konvenční metody jejich léčby? Pokud ano, článek M. Chancellora bude představovat další užitečný návod. Jak a s pomocí jakých pomůcek řešit prolaps pánevního dna, je tématem článku E. R. Muellerové z Chicaga. Určitě jsou to efektivní metody léčby, pokud jsou aplikovány správně a v indikovaných případech. Mají dnes urologové dostatek vědomostí i zkušeností s těmito metodami? Obávám se, že zatím nikoliv. Je tedy čas se to pokusit začít měnit. Nejlepším způsobem, jak předcházet komplikacím operační léčby, je vědět o nich co nejvíce. O komplikacích provázejících léčbu inkontinence píše ve svém článku D. J. Osborne z Vanderbilt University.

Kazuistiku angiomyolipomu ledviny pro nás připravil kolega Klézl z vinohradské urologické kliniky 3. LF UK.

Informace ze zahraničních kongresů se v koncentrované podobě pokusili předložit kolegové z urologické kliniky LF MU a FN Brno. Snad zaujmou a přinesou další inspiraci alespoň pro některé z vás.

Číslo uzavře druhá část překladu Guidelines Americké urologické asociace na téma BPH (pro značný stranový rozsah jsme přílohy k nim umístili na web našeho časopisu – www.urologickelisty.cz) a my všichni můžeme srovnávat a bilancovat. Guidelines EAU i AUA na toto téma jsou odlišně koncipovaná i pojatá. Která jsou praktičtější a která vám budou vyhovovat lépe?

Příjemné chvíle s Urologickými listy a pevné zdraví, pracovní úspěchy, klid, pohodu i štěstí v roce 2014 přeje

Dalibor Pacík


Štítky
Dětská urologie Urologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se