6. Následné sledování


Autoři: M. Oelke;  A. Bachmann;  A. Descazeaud;  M. Emberton;  S. Gravas;  M. C. Michel;  J. N’dow;  J. Nordling;  J. J. De La Rosette
Působiště autorů: European Association of Urology 2012
Vyšlo v časopise: Urol List 2012; 10(EAU Guidelines pro léčbu symptomů dolních močových cest u mužů): 46-48

6.1 Pozorné vyčkávání (watchful waiting) – behaviorální terapie

Pacienti, kteří se rozhodnou pro pozorné vyčkávání, by měli absolvovat kontrolu po šesti měsících a poté každý rok za předpokladu, že nedochází ke zhoršení symptomů ani se neobjevují absolutní indikace pro operační léčbu. Při návštěvách v rámci následného sledování se doporučuje provádět tyto testy:

  • l-PSS
  • uroflowmetrie a postmikční reziduum

6.2 Medikamentózní léčba

Pacienti, kterým jsou podávány alfablokátory, antagonisté muskarinových receptorů nebo kombinace alfablokátorů s inhibitory 5-alfa-reduktázy nebo antagonisty muskarinových receptorů, by měli absolvovat kontrolu 4–6 týdnů po zahájení medikamentózní léčby, aby se stanovila odpověď na léčbu. Pokud pacienti pociťují symptomatickou úlevu bez nepříjemných nežádoucích účinků, může medikamentózní léčba pokračovat.

Pacienti by měli absolvovat kontrolu po šesti měsících a poté každý rok za předpo­kladu, že nedochází ke zhoršení symptomů ani se neobjevují absolutní indikace pro ope­rační léčbu. Při návštěvách v rámci následného sledování se doporučují tyto testy:

  • l-PSS
  • uroflowmetrie a postmikční reziduum

Pacienti, kterým jsou podávány inhi­bitory 5-alfa-reduktázy, by měli absolvovat kontrolu po 12 týdnech a 6 měsících, aby se stanovila odpověď na léčbu a nežádoucí účinky. Kontrolní návštěvy jsou ob­dobné jako v případě výše uvedených léčiv. Při návštěvách v rámci následného sle­dování se doporučuje provádět tyto testy:

  • l-PSS
  • uroflowmetrie a postmikční reziduum

U pacientů, kterým je podáván desmopresin, by koncentrace sodíku v séru měla být změřena 3. a 7. den a rovněž po uplynutí jednoho měsíce, a pokud zůstane koncentrace sodíku v séru normální, následně vždy každé tři měsíce. Při ná­vště­vách v rámci následného sledování se doporučují tyto testy:

  • koncentrace sodíku v séru
  • mikční objemový diagram (frequency-volume chart, FVC)

Po úpravě dávky by sledování mělo pokračovat obdobně.

Tab. 1. Rychlost nástupu účinku a vliv na základní parametry pro konzervativní nebo operační možnosti léčby jiných než neurogenních symptomů LUTS u mužů. Je třeba uvést, že studie zaměřené na medikamentózní léčbu obvykle použily údaje po zaváděcí fázi jako výchozí stav, což není případ intervenčních metod léčby.
Rychlost nástupu účinku a vliv na základní parametry pro konzervativní nebo operační možnosti léčby jiných než neurogenních symptomů LUTS u mužů. Je třeba uvést, že studie zaměřené na medikamentózní léčbu obvykle použily údaje po zaváděcí fázi jako výchozí stav, což není případ intervenčních metod léčby.
LUTS = symptomy dolních cest močových; Qmax = maximální rychlost průtoku moči; PVR = postmikční reziduum. – žádný vliv; + mírný vliv; ++ střední vliv; +++ silný vliv; ++++ velmi silný vliv; ? neznámý.

6.3 Operační léčba

Pacienti po operaci prostaty by měli absolvovat kontrolu 4–6 týdnů po vyjmutí katétru, aby se zhodnotila odpověď na léčbu a nežádoucí účinky. Pokud pacienti pociťují symptomatickou úlevu a nemají nežádoucí účinky, není žádná další kont­rola nezbytná. Při návštěvě v rámci následného sledování po 4–6 týdnech se do­po­ručují tyto testy:

  • l-PSS
  • uroflowmetrie a postmikční reziduum

6.4 Doporučení

Schéma 3. Algoritmus pro léčbu symptomů dolních cest močových (LUTS) u mužů s využitím medikamentózních a/nebo konzervativních možností léčby. Rozhodnutí o typu léčby závisí na výsledcích počátečního hodnocení (◊). Mínus (–) znamená absenci a plus (+) přítomnost daného stavu.
Schéma 3. Algoritmus pro léčbu symptomů dolních cest močových (LUTS) u mužů s využitím medikamentózních a/nebo konzervativních možností léčby. Rozhodnutí o typu léčby závisí na výsledcích počátečního hodnocení (◊). Mínus (–) znamená absenci a plus (+) přítomnost daného stavu.

Schéma 4. Algoritmus pro léčbu obtěžujících symptomů dolních cest močových (LUTS) refrakterních na konzervativní/medika - mentózní léčbu nebo v případě absolutní indikace k operaci. Je třeba uvést, že toto schéma je rozčleněno podle schopnosti pacienta podstoupit anestezii, kardiovaskulárního rizika a velikosti prostaty; volba operační techniky však závisí rovněž na preferencích pacienta, ochotě akceptovat vedlejší účinky spojené s operací, dostupnosti nástrojů a zkušenosti chirurga s danou operační technikou.
HoLEP = enukleace prostaty pomocí holmium laseru; HoLRP = resekce prostaty pomocí holmium laseru; KTP = K+-titanyl-fosfát laser („Greenlight“); TUIP = transuretrální incize prostaty; TUMT = transuretrální terapie pomocí mikrovln; TUNA = transuretrální ablace prostaty pomocí jehly; TURP = transuretrální resekce prostaty.
Schéma 4. Algoritmus pro léčbu obtěžujících symptomů dolních cest močových (LUTS) refrakterních na konzervativní/medika - mentózní léčbu nebo v případě absolutní indikace k operaci. Je třeba uvést, že toto schéma je rozčleněno podle schopnosti pacienta podstoupit anestezii, kardiovaskulárního rizika a velikosti prostaty; volba operační techniky však závisí rovněž na preferencích pacienta, ochotě akceptovat vedlejší účinky spojené s operací, dostupnosti nástrojů a zkušenosti chirurga s danou operační technikou. HoLEP = enukleace prostaty pomocí holmium laseru; HoLRP = resekce prostaty pomocí holmium laseru; KTP = K+-titanyl-fosfát laser („Greenlight“); TUIP = transuretrální incize prostaty; TUMT = transuretrální terapie pomocí mikrovln; TUNA = transuretrální ablace prostaty pomocí jehly; TURP = transuretrální resekce prostaty.

Následné sledování pro veškeré konzervativní nebo operační léčebné modality vychází z empirických údajů nebo teore­tických úvah, nikoli však ze studií zalo­žených na důkazech (úroveň důkazu / stupeň doporučení: 3–4/C).


Štítky
Dětská urologie Urologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se