Úvodní slovo


Autoři: D. Pacík
Vyšlo v časopise: Urol List 2010; 8(2): 5
Kategorie: Úvodník

Vážené kolegyně a kolegové,

téměř monotematickým obsahem čísla Urologických listů, které právě otevíráte, je problematika karcinomu ledviny. I když morta lita tohoto onemocnění u nás nepatří k těm nejvyšším, z hlediska výskytu onemocnění držíme nezáviděníhodnou prioritu.

Dost důvodů pro to, abychom se o aktuálních diagnostických i léčebných trendech tohoto onemocnění snažili dozvědět co nejvíce. V průběhu řádu nejenom celých desetiletí (ale i pouhých let) se změnilo nemálo, a tak „klasická triáda – hmatný útvar, hematurie a bolest“ určitě dnes patří téměř výlučně do historie. Díky pokroku diagnostických technologií detekujeme nádor stále v časnějším stadiu a také jsme ho schopni léčit s daleko menší invazivitou a snahou zachovat co nejvíce funkčního zdravého parenchymu ledviny. Radikální nefrektomie se sice zatím „do důchodu“ ještě nechystá, ale modifikace přístupu i techniky již jsou v klinické praxi.

Čím víme více o patogeneze a čím hlouběji se dostáváme v našich snahách diagnostikovat karcinomy ledviny včas, tím více vidíme o jak heterogenní skupinu zhoubných nádorů se jedná, a tedy jak je třeba náš přístup individualizovat.

Který přístup je dostatečně záchovný, ale i radikální současně? Kde je třeba být maximálně agresivní a kde zase lze předpokládat, že léta nádor zůstane beze změny? Jak jsme úspěšní tam, kde jsme v časné diagnostice selhali a kde se s nádorem setkáváme poprvé až v diseminovaném stadiu? Je současná cílená léčba tím vrcholem, kterého bylo možno dosáhnout, nebo se jedná o malou (snad i méně významnou) zastávku při efektivní cestě, jak se s tímto onemocněním vyrovnat?

Na tyto, ale i spoustu dalších otázek, najdete někdy přímo odpovědi, někdy upozornění na současné trendy v článcích od předních zahraničních i našich autorů. Diagnostiku, klasifikaci i léčbu je třeba na míru přizpůsobovat novým poznatkům a hledat další možnosti ovlivnění patogeneze vzniku i progrese již existujícího nádoru, stejně jako miniaturizovat technologie používané při léčbě a minimalizovat jejich invazivitu.

Komentáře významných článků s tématem karcinomu ledviny v redakci J. Fitzpatricka, publikovaných přibližně za poslední rok, mohou více zorientovat i zacílit Váš pohled.

Totéž lze čekat díky bystrým a břitkým komentářům profesora P. C. Walshe v oblasti karcinomu prostaty za přibližně stejné období.

Článek profesora B. Gilberta se z téměř monochromaticky onkologického tématu trochu vymyká, tím spíše přináší zpestření, a hlavně je vysoce praktický v oblasti „co bychom jako urologové měli znát a přitom se ostýcháme zeptat“ při ultrazvukovém vyšetření skrota a jeho obsahu.

Překlad Guidelines EAU s tématem karcinomu ledviny představují společný jmenovatel hlavního tématu posledního čísla Urologických listů.

Věřím, že jsme pro Vás, společně se členy redakční rady Urologických listů, na dobu oddychu i dovolených připravili dostatečně poutavé téma, které Vám nedá zapomenout, že do pracovního procesu se nakonec všichni rádi vrátíme.

Dalibor Pacík


Štítky
Dětská urologie Urologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se