Kvíz


Vyšlo v časopise: Urol List 2008; 6(3): 160

Vážené kolegyně a kolegové,

ve snaze podpořit české urology a dát jim možnost podílet se na odborném programu European Association of Urology (EAU) jsme se společně s vydavatelem, společností Medica Healthworld, a. s., rozhodli k následujícímu kroku.

V každém čísle Urologických listů zveřejníme vždy několik otázek, na které budete moci odpovědět (formou testu). Ze správných odpovědí bude vybrán jeden vítěz, který bude mít, není-li členem čUS, uhrazen členský poplatek v EAU na dobu jednoho roku (z tohoto členství plyne mj. bezplatné zasílání časopisu European Urology a snížení registračního poplatku na kongresech EAU). Pokud se výhercem stane člen čUS, získá letenku na 24. výroční kongres EAU.

OTÁZKY TOHOTO ČÍSLA JSOU NÁSLEDUJÍCÍ (správná je vždy jen jedna odpověď)

1. Při přístupu do dutého systému ledviny je nejlepší místo punkce spojené s nejnižším rizikem krvácení lokalizováno

 • a) mediálně
 • b) anteriorně
 • c) na konci kalichu a punkce probíhá paralelně s jeho delší osou
 • d) místo punkce nehraje žádnou roli

2. Který z následujících stavů představuje absolutní kontraindikaci perkutánního přístupu k ledvině?

 • a) těhotenství
 • b) dystopická pánevní ledvina
 • c) transplantovaná ledvina
 • d) nekorigovaná koagulopatie

3. Které z následujících opatření má nejmenší šanci na zastavení krvácení po perkutánní operaci?

 • a) elektrokoagulace kanálu
 • b) dočasné uzavření perkutánní nefrostomie
 • c) zavedení a naplnění speciálního balonkového katétru
 • d) renální angiografie se selektivní embolizací

4. Jestliže během ureteroskopie prováděné z důvodu konkrementu v močovodu zjistíme po provedení dilatace ureterálního ústí cca 1cm perforaci, správným postupem je

 • a) pokračovat v odstranění konkrementu a po výkonu ponechat stent po dobu 1 týdne
 • b) zavést ureterální stent a ukončit výkon
 • c) zavést perkutánní nefrostomii
 • d) provést okamžitou otevřenou operační revizi

5. Při ureteroskopii s laserovou litotrypsí pro 1cm konkrement v proximálním močovodu došlo k perforaci močovodu a po extrakci konkrementu byl zjištěn jeho fragment mimo močovod v retroperitoneu. Správným postupem je

 • a) ukončit výkon a zavést ureterální stent
 • b) pokračovat s ureteroskopem do retroperitonea a pokusit se konkrement extrahovat
 • c) zavést perkutánní nefrostomii
 • d) laparoskopická revize retroperitonea a odstranění fragmentu

6. Za rutinní předoperační vyšetření, které indikuje urolog u všech pacientů před ureteroskopií, je možno považovat všechna níže uvedená vyšetření kromě

 • a) RTG plic
 • b) vyšetření základních hemokoagulačních parametrů
 • c) kultivace moči
 • d) vylučovací urografie

Zodpovězené testové otázky (zakřížkováním správné varianty) zašlete prosím nejpozději do 15. 11. 2008 na adresu

prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.

Urologická klinika FN Brno

Jihlavská 20, 625 00 Brno-Bohunice

dpacik@fnbrno.cz


Štítky
Dětská urologie Urologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se