Ohliadnutie za Sorrentom


Autoři: R. Beharka
Vyšlo v časopise: Urol List 2008; 6(2): 76-77

V dňoch od 22. do 27. apríla 2008 v talianskom meste Sorrento usporiadala Medica Healthworld, a. s., v spolupráci s Urologickou klinikou FN Brno a Department of Urology, University of Naples Federico II 8. jarné urologické sympózium.

Poloostrov Sorrento sa nachádza 50 km južne od Neapola. Centrom tejto oblasti je mesto s rovnakým názvom, ktoré je rodiskom talianskeho básnika Torquata Tassa.

Svetovo známe historické mesto sa rozprestiera na vysokom tufovom útese na pobreží Tyrhénskeho mora. Za pozostatkom mestských hradieb sa nachádza historické centrum mesta s palácmi, napríklad Veniero a Corrale z 18. storočia s byzantsko-arabským dekórom, starými šľachtickými domami katalánskeho typu, katedrálou, múzeom, kláštorom svätého Františka a domom Torquata Tassa. Pobrežie je z veľkej časti skalnaté, s ojedinelými piesočnými plážami. Mestu dominujú citrónovníkové a pomarančové záhrady a parky.

Samotné prednášky zahájil 23. apríla 2008 prezident sympózia prof. D. Pacík, ktorý privítal všetkých účastníkov: popredných odborníkov z významných urologických pracovísk z celej českej republiky i zahraničných účastníkov – predsedu International Prostate Health Council prof. L. Denise a prof. D. Prezioso z University Federico II. Prezident sympózia vytýčil hlavný cieľ sympózia ako edukačný a informatívny.

Prvý deň bol v znamení prednášok s tematikou karcinómu prostaty, v rámci ktorej prezentovali svoje prednášky prof. MUDr. D. Pacík a MUDr. A. čermák z Urologickej kliniky FN Brno. Jeho prednáška Biopsie prostaty je anebo není bolestivá? vyvolala búrlivú diskusiu, v ktorej sa rozoberali možnosti aplikácie lokálnej anestézie v štandardnej ambulantnej praxi.

Z ďalších prednášok boli zaujímavé ku príkladu príspevky prof. MUDr. J. Dvořáčka, prof. MUDr. T. Hanuše, doc. MUDr. R. Zachovala a prof. L. Denise. Prof. D. Prezioso z University of Naples Frederico II prezentoval prednášku Treatment of locally advanced and metastic diseases – benefits and sparing QOL.

Druhý deň bol v znamení diagnostiky a liečby močovej inkontinencie a andrológie.

Prof. T. Hanuš zahájil prednášky veľmi dobre spracovaným prehľadom Funkčná anatómia ženskej močovej inkontinencie a rola urológa pri liečbe prolapsu panvových orgánov. Diskusiu vyvolala prednáška spojená s videoprojekciou MUDr. M. Krhovského, primára z Urologického oddelenia Nemocnice Kyjov, s názvom Naše zkušenosti s korekcemi cystokél při miniinvazivních operacích pro stresovou inkontinenci, pri ktorej prezentoval veľmi dobre zvládnutú TVM technológiu ako jednu z perspektívnych možností liečby defektov panvového dna. ďalšie zaujímavé príspevky s tematikou liečby močovej inkontinencie a liečby OAB predniesli doc. R. Zachoval, MUDr. I. Pavlík a MUDr. A. čermák. V andrologickej časti boli prezentované prednášky prof. D. Pacíka Role penilní protézy v třetím tisíciletí a MUDr. R. Beharku Mikrochirurgické techniky pri obštrukciách mužského pohlavného traktu.

Tretí deň prednášok bol v znamení nádorov horného a dolného močového traktu, ktorý začal prehľadnými prednáškami doc. M. Babjuk z Urologickej kliniky VFN v Praze pod názvami Diagnostické a prognostické markery u uroteliálních nádorů močového mìchýře a Radikální cystektomie. Jak dosáhnout optimální rovnováhy mezi radikalitou a QoL? Súčasné možnosti aplikácie nefroureterektomie prezentoval doc. M. Hora z Urologickej kliniky FN Plzeň v prednáške o laparoskopickej NUE s transuretrálnou transvezikálne asistovanou excíziou uretrovezikálnej junkce en bloc, ktorá je bez rizika diseminácie. Blok prednášok uzavrel MUDr. V. Vít. z Urologickej kliniky FN Brno príspevkom Neinvazivní karcinom močového mìchýře – kdy je indikována adjuvantní intravezikální léčba a co dìlat při jejím selhání?

Záverečný deň prednášok bol zameraný na endourológiu a urolitiázu. Príspevky predniesli MUDr. V. Vít a MUDr. A. čermák. O svoje skúsenosti s ESWL sa podelil i Paul Verze, MD, z Urologic Clinic, University of Naples Federico II. Prednášky ukončil prof. MUDr. T. Hanuš poďakovaním prof. MUDr. D. Pacíkovi za perfektne zorganizované 8. jarné urologické sympózium, ktoré splnilo vytýčený cieľ, čo potvrdilo množstvo spontánnych diskusií vyvolaných dobre štruktúrovanými prednáškami a možnosami využitia nových informácií v urologickej praxi.

Kto bol unavený prednáškami, mal možnos navštívi pamiatky Neapola a Pompejí alebo zhliadnu Sorrento z monumentálneho Vezuvu.Sympózium v Sorrente je minulosou a pre tých, čo sa ho zúčastnili, zostane príjemnou spomienkou na jednu z najkrajších častí Talianska. Teším sa na ďalšie podobné stretnutia.

MUDr. Rastislav Beharka

Urologická klinika LF MU a FN Brno

Jihlavská 20

Brno, 625 00

rbeharka@fnbrno.cz


Štítky
Dětská urologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Urologické listy

Číslo 2

2008 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se