KVÍZ


Vyšlo v časopise: Urol List 2007; 5(2): 108

Vážené kolegyně a kolegové,

ve snaze podpořit české urology a dát jim možnost se podílet na odborném programu European Association of Urology (EAU) jsme se společně s vydavatelem společností Medica Healthworld, a. s. rozhodli k následujícímu kroku.

V každém čísle Urologických listů zveřejníme vždy několik otázek, na které budete moci odpovědět (formou testu). Ze správných odpovědí bude vylosován jeden vítěz, který bude mít, není-li členem čUS, uhrazen členský poplatek v EAU na dobu jednoho roku (z tohoto členství plyne mj. bezplatné zasílání časopisu European Urology a snížení registračního poplatku na kongresech EAU). Pokud se výhercem stane člen čUS, získá letenku na 23. výroční kongres EAU, který se roce 2008 bude konat v Miláně.

OTÁZKY TOHOTO ČÍSLA JSOU NÁSLEDUJÍCÍ (správná je vždy jen jedna odpověď)

1. Která cesta podání analgetik je z pohledu léčby pooperační bolesti obsoletní?

 • a) intravenózní
 • b) subkutánní
 • c) intramuskulární
 • d) epidurální

2. Který způsob podání opioidů u pooperační bolesti je spojen s největším rizikem dechového útlumu?

 • a) PCA - pacientem kontrolovaná analgezie
 • b) bolusové intravenózní podávání dle potřeby
 • c) opakované podkožní injekce
 • d) kontinuální i.v. infuze

3. Jaká kombinace analgetik je nevhodná?

 • a) paracetamol + NSA
 • b) opioid + koxib
 • c) opioid intravenózně + opioid epidurálně
 • d) opioid + paracetamol

4. Pozdní dechová deprese je nejpravděpodobnější po

 • a) morfinu podaném subarachnoidálně
 • b) sufentanilu podaném subarachnoidálně
 • c) sufentanilu podaném intravenózně
 • d) piritramidu podaném intravenózně

5. Kombinace paracetamolu s diklofenakem při tlumení pooperační bolesti

 • a) je nevhodná
 • b) má aditivní účinek
 • c) má synergní účinek
 • d) je spojená s vyšším rizikem krvácení ze žaludeční sliznice než monoterapeutické podání diklofenaku

6. Opioidy mají následující nežádoucí účinky:

 • a) obleňují střevní peristaltiku
 • b) mohou zhoršit vyprazdňování močového měchýře
 • c) mohou vyvolat nauzeu a zvracení
 • d) mohou vyvolat krvácení ze žaludeční sliznice

Zodpovězené testové otázky (zakřížkováním správné varianty) zašlete, prosím, nejpozději do 31. 8. 2007 na adresu

prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.

Urologická klinika FN Brno

Jihlavská 20, 625 00 Brno-Bohunice

dpacik@fnbrno.cz


Štítky
Dětská urologie Urologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se