Kvíz


Vyšlo v časopise: Urol List 2006; 4(4): 151

Vážené kolegyně a kolegové,

ve snaze zvýšit možnosti českých urologů stát se členy European Association of Urology (EAU) jsme se společně s vydavatelem rozhodli k následujícímu kroku.

V každém čísle Urologických listů zveřejníme vždy několik otázek, na které budete moci odpovědět (formou testu). Ze správných odpovědí bude vylosován jeden vítěz, který bude mít uhrazen členský poplatek v EAU na dobu jednoho roku (z tohoto členství plyne mj. bezplatné zasílání časopisu European Urology a snížení registračního poplatku na kongresech EAU).

OTÁZKY TOHOTO ČÍSLA JSOU NÁSLEDUJÍCÍ (správná je vždy jen jedna odpověď)

1) Ke kontraktuře hrdla močového měchýře přispívají níže uvedené rizikové faktory s výjimkou

 • a) věku.
 • b) předchozího TURP.
 • c) značného peroperačního krvácení.
 • d) extravazace moči.

2) Vytažení katétru dříve než 7. den po operaci vede k akutní retenci moči v

 • a) 1–2 % případů.
 • b) 5–10 % případů.
 • c) 10–20 % případů.
 • d) 20–30 % případů.

3) Které z následujících tvrzení o karcinomu prostaty (KP) je pravdivé?

 • a) Riziko diagnostikování KP je během života 16%, riziko úmrtí na toto onemocnění je 3%.
 • b) Riziko diagnostikování i úmrtí na KP je během mužova života 16%.
 • c) Riziko diagnostikování KP je během života muže 44%, riziko úmrtí na toto onemocnění je 22%.
 • d) Riziko diagnostikování KP je během života muže 10%, riziko úmrtí na toto onemocnění je 15%.

4) Který z uvedených pacientů by byl nejvhodnějším kandidátem na zařazení do programu vyčkávání s kurativním záměrem?

 • a) 70letý muž, nádor stadia T1c, Gleasonovo skóre 8.
 • b) 70letý muž, nádor stadia T1c, Gleasonovo skóre 6.
 • c) 50letý muž, nádor stadia T1c, Gleasonovo skóre 8.
 • d) 50letý muž, nádor stadia T1c, Gleasonovo skóre 6.

5) Riziko fraktury kostí u pacientů léčených androgenní deprivací je

 • a) proporcionální dávce a době aplikace LH-RH-analogů.
 • b) vyšší při použití estrogenů.
 • c) většinou důsledkem metastatického postižení kostí.
 • d) eliminováno při dodávání vitaminu D a kalcia.

6) Optimální doba trvání hormonální léčby kombinované s ozářením a nezbytné k dosažení maximálního benefitu přežití u lokálně pokročilého karcinomu prostaty nebo karcinomu prostaty s vysokým grade je

 • a) zatím stále neznámá, ale může se pohybovat od 6 měsíců do 3 let.
 • b) 4 měsíce.
 • c) doživotní.
 • d) 8 měsíců.

Zodpovězené testové otázky (zakřížkováním správné varianty) zašlete, prosím, nejpozději do 28. 2. 2007 na adresu

prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.

Urologická klinika FN Brno

Jihlavská 20, 625 00

Brno-Bohunice

dpacik@fnbrno.cz


Štítky
Dětská urologie Urologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se