KVÍZ


Vyšlo v časopise: Urol List 2006; 4(3): 60

Vážené kolegyně a kolegové,

ve snaze zvýšit možnosti českých urologů stát se členy European Association of Urology (EAU) jsme se společně s vydavatelem rozhodli k následujícímu kroku.

V každém čísle Urologických listů zveřejníme vždy několik otázek, na které budete moci odpovědět (formou testu). Ze správných odpovědí bude vylosován jeden vítěz, který bude mít uhrazen členský poplatek v EAU na dobu jednoho roku (z tohoto členství plyne mj. bezplatné zasílání časopisu European Urology a snížení registračního poplatku na kongresech EAU).

OTÁZKY TOHOTO ČÍSLA JSOU NÁSLEDUJÍCÍ (správná je vždy jen jedna odpověď)

1) Které z následujících tvrzení o sledování klinického stadia I neseminomového tumoru ze zárodečných buněk je nesprávné?

 • a) K relapsu dochází ve 26 %–32 %.
 • b) K vyléčení dochází v 91 %–97 % případů.
 • c) K přežití dochází u 97 %–99 % případů.
 • d) Plíce jsou místem relapsu ve více než 50 % případů.
 • e) Nejvíce relapsů je detekováno pomocí tumor markerů a CT-vyšetření.

2) Ideální podmínkou pro sledování pacientů s neseminomovým nádorem ze zárodečných buněk stadia I jsou všechny s výjimkou:

 • a) chybění vaskulární invaze nebo embryonálních elementů v primárním nádoru.
 • b) retroperitoneální adenopatie > 2 cm při CT-vyšetření.
 • c) spolupracujícího pacienta.
 • d) absence průkazu metastatického nemocnění.
 • e) negativní hodnoty tumorových markerů a jejich normální pokles dle biologického poločasu po orchidektomii.

3) Které z následujících tvrzení týkajících se seminomu je pravdivé?

 • a) K většině relapsů u seminomu stadia I dochází během 2 let.
 • b) Výskyt relapsu stadia I seminomu při sledování 5 let po jeho diagnóze je < 1 %.
 • c) Sledování pacientů se seminomem stadia I zahrnuje anamnézu, fyzikální vyšetření, stanovení tumorových markerů v séru, RTG plic a CT břicha a pánve.
 • d) Všechny recidivy seminomu stadia I léčeného paraaortálním ozářením jsou supradiafragmatické.
 • e) Ke všem recidivám seminomu stadia I dochází při sledování během 2 let od diagnózy.

4) Sledování neseminomového nádoru varlete patologického stadia I po retroperitoneální lymfadenektomii rutinně nezahrnuje

 • a) anamnézu.
 • b) fyzikální vyšetření.
 • c) stanovení hodnoty tumorových markerů v séru.
 • d) RTG plic.
 • e) abdominální CT.

5) Které z následujících tvrzení týkajících se rizika vzniku nádoru varlete v kontralaterálním varleti je pravdivé?

 • a) Incidence vzniku tumoru v kontralaterálním varleti je během 5 let po léčbě asi 50%.
 • b) Kontralaterální tumory vznikají častěji u pacientů s negativními biopsiemi provedenými pro carcinoma in situ.
 • c) Rutinní biopsie kontralaterálního varlete je pacienty dobře akceptována.
 • d) Kontralaterální tumory se obvykle vyskytují synchronně.
 • e) Kontralaterální varle může být monitorováno sebevyšetřo­váním a ultrazvukovým vyšetřením.

6) Riziko vzniku nádoru varlete zvyšuje

 • a) stav po prodělané parotitidě v dospělém věku s postižením varlat.
 • b) kryptorchizmus.
 • c) atrofie varlete.
 • d) opakované záněty nadvarlat.
 • e) provedený podvaz chámovodů.

Zodpovězené testové otázky (zakřížkováním správné varianty) zašlete, prosím, nejpozději do 30. 11. 2006 na adresu

prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.

Urologická klinika FNBrno

Jihlavská 20, 625 00 Brno-Bohunice

dpacik@fnbrno.cz

Správné odpovědi kvízu z čísla 2/2006: 1a), 2a), 3d), 4d), 5c), 6b)


Štítky
Dětská urologie Urologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se