ZPRÁVA ZE SYMPOZIA ROBOTICKÉ OPERAČNÍ OPERATIVY V UROLOGII


Autoři: prim. MUDr. Jan Schraml
Působiště autorů: urologické oddělení, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem
Vyšlo v časopise: Urol List 2005; 3(1): 66

28. a 29. února 2005 uspořádala fir­ma Intuitive Surgical v Ženevě workshop, na kterém byly prezentovány možnosti jejich výrobku Da Vinci Surgical Systému (dVSS) v urologii. Jedná se o miniinvazivní operování pomocí elektromechanického robota ovládaného člověkem. Vedle zá­znamů a výsledků z pracovišť se zkušeností s operováním s dVSS byly prezentovány i „live“ operace přímo z operačního sálu. Taktéž jsme měli možnost si robota dVSS vyzkoušet prakticky na modelu. Z České republiky se sympozia zúčastnili prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc., MUDr. Ka­mil Belej, prim. MUDr. Pavel Beňo, MUDr. Michal Toběrný, prim. MUDr. Jan Schraml, doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., MUDr. Dušan Martinčok, PhD., MUDr. Ivan Lutter, CSc. a prof. MUDr. Petr Gál, PhD. Bylo pro nás potěšující, že pořadatelé neopomněli připomenout autora slova robot - spisovatele Karla Čapka.

Robot dVSS je již od letošního roku nabízen v 4ramenné variantě, tzn. že ope­ratér vedle optiky má ještě možnost pomocí rukou a nohou ovládat 4 pracovní nástroje, jejichž typ si zvolí dle typu ope­race a své potřeby. Je nutno zdůraznit, že operatér má díky dvojoké optice, jejíž obraz je izolovaně přenášen na dva monitory, pro každé oko operatéra zvl᚝, umožněn 3D–obraz. To je velký rozdíl oproti klasické endoskopii, kde je pouze 2D–zobrazení. Jedinou ztrátou oproti jak klasickým, tak i např. laparoskopickým operacím je ztráta taktilního čití z nástroje, ale i na tomto rozměru firma pracuje a slibuje vývin tohoto rozměru v brzké budoucnosti.

V minulém roce bylo ve světě provedeno více než 9 000 operací pomocí tohoto systému. Toto velké číslo je dáno nárůstem počtu center, která touto technikou disponují (USA 300 center, dokonce první instalace již proběhla i v Rumunsku). Největšího uplatnění nachází dVSS v urologii v případě radikální prostatektomie a radikální cystektomie s kontinentní derivací moči. Zde je v plné míře plně zúročena možnost dalšího pohybu nástroje v kloubu během vlastní operace, tento kloub je na nástroji v jeho intrakavitální oblasti. Takto se snadno provádějí ošetření tkání „za rohem“ apod. Taktéž uzlení a šití se díky robotu oproti klasické laparoskopii výrazně zrychlilo a zjedno­du­šilo. Např. možnost rotace nástroje v podélné ose je pouze omezena hybností ruky operatéra.

Během „live“ přenosu z operačního sálu jsme viděli, že k instalaci robota a zarouškování stačí vycvičenému týmu pouze 20–30 minut. Operatér může mít vlastní ovládací konzolu i mimo operační sál, takto je dána možnost operování „na dálku“. Operační tým u pacienta se skládá pouze z instrumentační sestry a dalšího asistenta, kteří v ramenech provádějí výměnu jednotlivých typů nástrojů dle požadavků operatéra. Asistent provádí odsávání dalším zavedeným portem, obraz mají ze stejné optiky jako operatér, avšak pouze z jednoho oka, na standardní monitor, čili 2D–obraz.

Během předváděných radikálních pros­ta­tektomií jsme měli možnost vidět, jak byl pomocí robota důsledně prováděn oboustranně nervy šetřící výkon s mini­mální peroperační krevní ztrátou a krásně přístupnou pokračujícím stehem šitou anastomózou uretry na hrdlo močového měchýře. Délka radikální prostatektomie se pro zkušeného operatéra pomocí dVSS pohybuje v rozmezí 2 až 3 hodin. Pro nás, účastníky z Čech, bylo poněkud překvapující hojné používání bipolární koagulace v oblasti apexu prostaty a těsné blízkosti nervově cévních svazků. Ale ze statistik radikálních prostatektomií pomocí dVSS byly prezentovány výborné výsledky.

Zkušenosti z center, kde využívají dVSS, hovoří o nutnosti multidisciplinár­ního využití více chirurgickými obory (kardiochirurgie, gynekologie, břišní a hrudní chirurgie apod), aby bylo plně využito kapacity a možností robota při maximální návratnosti této investice.

Bude zajímavé, kdy dojde k první instalaci dVSS u nás a jakého rozšíření se této zajímavé technice u nás dostane vzhledem k její vysoké pořizovací ceně a možností úhrad ze zdravotního pojištění. Většina prezentovaných center s dVSS však funguje na privátní bázi, a tak lze i u nás předpokládat zájem určité klientely o tuto metodu a vytvoření několika center i v naší republice.

prim. MUDr. Jan Schraml

urologické oddělení, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem


Štítky
Dětská urologie Urologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se