KVÍZ


Vyšlo v časopise: Urol List 2005; 3(1): 108

Vážené kolegyně a kolegové,

ve snaze zvýšit možnosti českých urologů stát se členy European Association of Urology (EAU) jsme se společně s vydavatelem rozhodli k následujícímu kroku.

V každém čísle Urologických listů zveřejníme vždy několik otázek, na které budete moci odpovědět (formou testu). Ze správných odpovědí bude vylosován jeden vítěz, který bude mít uhrazen členský poplatek v EAU na dobu jednoho roku (z tohoto členství plyne mj. bezplatné zasílání časopisu European Urology a snížení registračního poplatku na kongresech EAU).

OTÁZKY TOHOTO ČÍSLA JSOU NÁSLEDUJÍCÍ (správná je vždy jen jedna odpověď)

1) Jaké procento při střelných poraněních břicha přibližně tvoří poranění močovodu?

 • a) 0,1 %
 • b) 1 %
 • c) 10 %
 • d) 25 %
 • e) 50 %

2) Tupé poranění močovodu je nejčastěji charakterizováno:

 • a) rozdrcením
 • b) přerušením močovodu ve střední části
 • c) přerušením močovodu v pyeloureterální junkci
 • d) přerušením močovodu v ureterovezikální junkci
 • e) obstrukcí močovodu v pyeloureterální junkci

3) Během tupého traumatu břicha jsou nejčastěji poraněny:

 • a) ledvina a střevo
 • b) ledvina a slezina
 • c) slezina a játra
 • d) slezina a střevo
 • e) játra a střevo

4) Ureterální poranění je nejčastěji lokalizováno:

 • a) v pyeloureterální junkci
 • b) ve střední části močovodu
 • c) v distální části močovodu
 • d) stejně často v proximální, střední i distální části močovodu
 • e) nejčastěji se jedná o ztrátu delšího segmentu močovodu

5) Střelné poranění způsobilo poranění rekta a velký hematom v pánvi. Přehlédnuté poranění močovodu bylo následně řešeno zavedením perkutánní nefrostomie. Nejlepší formou odložené rekonstrukce je:

 • a) ureteroureteroanastomóza
 • b) ureteroneocystostomie
 • c) rekonstrukce s použitím Boariho laloku
 • d) autotransplantace
 • e) transureteroureteroanastomóza

6) Incidence urogenitálních komplikací spojených s rekonstrukcí poranění močovodu je:

 • a) 1%
 • b) 5%
 • c) 10%
 • d) 25%
 • e) 50%

Zodpovězené testové otázky (zakřížkováním správné varianty) zašlete, prosím, nejpozději do 31. 5. 2005 na adresu

prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.

Urologická klinika FNBrno

Jihlavská 20, 639 00 Brno-Bohunice

dpacik@fnbrno.cz


Štítky
Dětská urologie Urologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se