Úvodní stránka Aktuální číslo Archiv čísel Informace o časopisu Redakční rada Předplatné Pokyny pro autory Kontakt
 
Přihlášení |
 
registrace
   
zapomenuté heslo
 
odeslat
 

Informace o časopisu

Informace o časopisu

Urologické listy se staly oblíbeným periodikem českých a slovenských urologů. Mají vysokou úroveň kvality: jsou v nich uveřejňovány přehledné články předních českých i zahraničních odborníků z oblasti urologie, doplňované obsáhlými obrazovými přílohami.
Urologické listy si získávají oblibu mezi čtenáři i díky své využitelnosti v praxi: vycházejí v nich směrnice pro urology – guidelines od Evropské urologické asociace, které vždy tematicky odpovídají obsahovému zaměření jednotlivých čísel. V Urologických listech jsou také pravidelně publikovány překlady statí z mezinárodně uznávaného periodika Current Medical Journal.
Urologické listy jsou každoročně prezentovány na nejvýznamnějším urologickém kongresu v České republice – konferenci České urologické společnosti – a na dalších akcích, kterých se účastní lékařská veřejnost i zástupci farmaceutických firem.

Časopis je uveřejněn na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, schváleném Radou pro výzkum a vývoj vlády ČR, je excerpován v databázích Bibliographia Medica Čechoslovaca a Index Copernicus International.

Zkratka pro citování: Urol List
Jazyk periodika: čeština, slovenština, angličtina
ISSN: 1214-2085
ISSN pro on-line přístup 1801-7584

 

Předplatné

Předplaťte si časopis

S předplatným získáváte plný přístup ke všem článkům.

více informací

 

Aktuální číslo

Vydání číslo: 1 / 2016

zobrazit obsah

 

 
Starší ročníky
 

Nejčtenější