Úvodní stránka Aktuální číslo Archiv čísel Informace o časopisu Redakční rada Předplatné Pokyny pro autory Kontakt
 
Přihlášení |
 
registrace
   
zapomenuté heslo
 
odeslat
 

Kvíz

Vážené kolegyně a kolegové,

ve snaze podpořit české urology a dát jim možnost se podílet na odborném programu European Association of Urology (EAU) jsme se společně s vydavatelem společností Medica Healthworld, a. s. rozhodli k následujícímu kroku.

V každém čísle Urologických listů zveřejníme vždy několik otázek, na které budete moci odpovědět (formou testu). Ze správných odpovědí bude vylosován jeden vítěz, který bude mít, není-li členem ťUS, uhrazen členský poplatek v EAU na dobu jednoho roku (z tohoto členství plyne mj. bezplatné zasílání časopisu European Urology a snížení registračního poplatku na kongresech EAU). Pokud se výhercem stane člen ťUS, získá letenku na 23. výroční kongres EAU, který se v roce 2008 bude konat v Miláně.

OTÁZKY TOHOTO ČÍSLA JSOU NÁSLEDUJÍCÍ (správná je vždy jen jedna odpověď)

1. Riziko progrese u pacientů s karcinomem prostaty léčených s kurativním záměrem činí během 10 let

 • a) 10 %
 • b) 15 %
 • c) 25 %
 • d) 30 %

2. K podhodnocení klinického stadia cT2 dochází ve

 • a) 22—47 %
 • b) 43—75 %
 • c) 52—69 %
 • d) 57—71 %

3. Která z uvedených charakteristik představuje karcinom prostaty nízkého rizika:

 • a) cT1c, PSA 12, GS 7
 • b) cT3a, PSA 21, GS 9
 • c) cT2a, PSA 11, GS 7
 • d) cT2a, PSA 8, GS 5

4. V současné době jsou klinicky aplikovatelné prognostické faktory:

 • a) PSA v séru, stadium onemocnění, stupeň diferenciace nádoru, chirurgické okraje
 • b) PSA v séru, histologický typ nádoru, stupeň diferenciace nádoru
 • c) PSA v séru, stadium onemocnění, perineurální invaze v biopsii, objem tumoru v tkáni odebrané při biopsii
 • d) PSA v séru, objem tumoru, ploidita, jaderná morfometrie

5. Podle výsledků studie EPC adjuvantní léčba bikalutamidem 150 mg přináší největší benefit

 • a) u pacientů po radikální prostatektomii.
 • b) u pacientů s lokálně pokročilým karcinomem prostaty po radioterapii s kurativním záměrem.
 • c) u pacientů jen sledovaných.
 • d) nepřináší signifikantní výhodu pro žádnou skupinu pacientů.

6. Neoadjuvantní a adjuvantní androgenní deprivace

 • a) nemá vliv na vývoj karcinomu prostaty bez ohledu na použitou léčebnou modalitu.
 • b) prodlužuje dobu přežití u pacientů po radikální prostatektomii.
 • c) zvyšuje lokální kontrolu nádoru, prodlužuje čas do vzniku diseminace a u pacientů po radioterapii může prodloužit přežití.
 • d) zvyšuje lokální kontrolu nádoru, prodlužuje čas do vzniku diseminace, ale nemá vliv na celkové přežití.

Zodpovězené testové otázky (zakřížkováním správné varianty) zašlete, prosím, nejpozději do 28. 2. 2008 na adresu

prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.

Urologická klinika FN Brno

Jihlavská 20, 625 00 Brno-Bohunice

dpacik@fnbrno.cz

Ohodnoťte článek:
 

Celkové hodnocení článku:
 
3/5, hodnoceno 35x
 
 
 

Diskuze čtenářů


Vstoupit do diskuze
 

Předplatné

Předplaťte si časopis

S předplatným získáváte plný přístup ke všem článkům.

více informací

 

Aktuální číslo

Vydání číslo: 1 / 2016

zobrazit obsah

 

 
Starší ročníky
 

Nejčtenější