Úvodní stránka Aktuální číslo Archiv čísel Informace o časopisu Redakční rada Předplatné Pokyny pro autory Kontakt
 
Přihlášení |
 
registrace
   
zapomenuté heslo
 
odeslat
 

Kvíz

Vážené kolegyně a kolegové,

ve snaze podpořit české urology a dát jim možnost podílet se na odborném programu European Association of Urology (EAU) jsme se společněs vydavatelem společností Medica Healthworld, a. s., rozhodli k následujícímu kroku.

V každém čísle Urologických listů zveřejníme vždy několik otázek, na které budete moci odpovědět (formou testu). Ze správných odpovědí bude vybrán jeden vítěz, který bude mít, není-li členem ČUS, uhrazen členský poplatek v EAU na dobu jednoho roku (z tohoto členství plyne mj. bezplatné zasílání časopisu European Urology a snížení registračního poplatku na kongresech EAU). Pokud se výhercem stane člen ČUS, získá letenku na 24. výroční kongres EAU.

OTÁZKY TOHOTO ČÍSLA JSOU NÁSLEDUJÍCÍ (správná je vždy jen jedna odpověï)

1. Metaanalýza randomizovaných studií ukázala, že jedna okamžitá instilace chemoterapeutika po TUR u pacientů se svaly neinvadujícícím karcinomem močového měchýře snižuje rizika jeho recidivy o:

 • a) 5 %
 • b) 40 %
 • c) 60 %
 • d) Jedna okamžitá instilace chemoterapeutika po TUR nemá žádný vliv na riziko recidivy nádoru.

2. Metaanalýza randomizovaných studií zhodnotila účinnost instilací BCG u pacientů se svaly neinvadujícím karcinomem močového měchýře. Který z následujících závěrů je správný?

 • a) BCG snižuje riziko progrese nádoru pouze u pacientů s CIS.
 • b) BCG snižuje riziko progrese nádoru pouze u nádorů T1G3 a CIS.
 • c) BCG nesnižuje riziko progrese nádoru.
 • d) BCG snižuje riziko progrese nádoru, optimální účinnosti je dosaženo, pokud pacient instilace dostává v udržovacím režimu.

3. Riziko progrese nádoru během 5 let u pacientů se svaly neinvadujícím karcinomem močového měchýře a se skóre progrese 14–23 (nejvyšší možné skóre) podle EORTC skórovacího systému je:

 • a) 5–7 %
 • b) 15–20 %
 • c) 23–27 %
 • d) 35–55 %.

4. Které z následujících tvrzení o přežívání po cystektomii pro svaly invadující karcinom močového měchýře je správné?

 • a) 5leté přežívání je obvykle udáváno v rozmezí 48–68 %.
 • b) 5leté přežívání je obvykle udáváno v rozmezí 23–33 %.
 • c) 5leté přežívání je obvykle udáváno v rozmezí 90–95 %.
 • d) 5leté přežívání může být prodlouženo předoperační aplikací radioterapie.

5. Benefit neoadjuvantní chemoterapie nebo radioterapie před cystektomií je pro přežití u pacientů se svaly invadujícím karcinomem močového měchýře přibližně:

 • a) 5%
 • b) 20%
 • c) 30%
 • d) Benefit nebyl prokázán.

6. Které tvrzení o tzv. Hassanovětechnice ureteroenterické anastomózy je správné?

 • a) Je použitelná pouze u inkontinentních derivací.
 • b) Spočívá ve vytvoření podslizničního tunelu ve stěně céka nebo sigmatu.
 • c) Uretery jsou při ní uloženy do séromuskulárních žlábků vytvořených mezi rameny detubulizovaného střeva.
 • d) Metoda byla popsána profesorem Hassanem v New Yorku.

Zodpovězené testové otázky (zakřížkováním správné varianty) zašlete, prosím, nejpozději do 31. 8. 2008 na adresu

prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.

Urologická klinika FN Brno

Jihlavská 20, 625 00 Brno-Bohunice

dpacik@fnbrno.cz

Ohodnoťte článek:
 

Celkové hodnocení článku:
 
3/5, hodnoceno 40x
 
 
 

Diskuze čtenářů


Vstoupit do diskuze
 

Předplatné

Předplaťte si časopis

S předplatným získáváte plný přístup ke všem článkům.

více informací

 

Aktuální číslo

Vydání číslo: 1 / 2016

zobrazit obsah

 

 
Starší ročníky
 

Nejčtenější