Úvodní stránka Aktuální číslo Archiv čísel Informace o časopisu Redakční rada Předplatné Pokyny pro autory Kontakt
 
Přihlášení |
 
registrace
   
zapomenuté heslo
 
odeslat
 

Text
Klíčové slovo
Autor
Datum od
Datum do

Počet výsledků: 586

 1  2  3  4  5  6  7  8  [ 9 ]  10  11 

6. Následné sledování

6.1 Pozorné vyčkávání (watchful waiting) – behaviorální terapie Pacienti, kteří se rozhodnou pro pozorné vyčkávání, by měli absolvovat kontrolu po šesti měsících a poté každý rok za předpokladu, že nedochází ke zhoršení symptomů ani se neobjevují absolutní indikace pro operační léčbu. Při...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: EAU Guidelines pro léčbu symptomů dolních močových cest u mužů / 2012
Autoři: M. Oelke, A. Bachmann, A. Descazeaud, M. Emberton, S. Gravas, M. C. Michel, J. N’Dow, J. Nordling, J. J. De La Rosette
Počet zobrazení článku: 325x

Číst článek odemčeno


7. Zkratky použité v textu

Tento seznam zahrnuje pouze nejběžněji používané zkratky. AVP &160;arginin vazopresin BOO(I) &160;obstrukce výtoku z močového měchýře (index) BPE &160;benigní zvětšení prostaty BPH &160;benigní prostatická hyperplazie BPO &160;benigní prostatická obstrukce cGMP &160;cyklický guanosin...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: EAU Guidelines pro léčbu symptomů dolních močových cest u mužů / 2012
Autoři: M. Oelke, A. Bachmann, A. Descazeaud, M. Emberton, S. Gravas, M. C. Michel, J. N’Dow, J. Nordling, J. J. De La Rosette
Počet zobrazení článku: 283x

Číst článek odemčeno


Kongres Americké urologické asociace z trochu jiného pohledu aneb jak chutná vlastní medicína

Každoroční kongres Americké urolo­gické asociace, který se konal tohoto roku v Atlantě, proběhl nepochybně i tentokrát na vysoké úrovni, přinesl mnoho nových dílčích pokroků a podnětů k tomu, kam se dále posouvat... Můj příspěvek však bude zcela ne­tradiční. Neseznámí Vás totiž, s jakými...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 2 / 2012
Autoři: D. Pacík
Počet zobrazení článku: 359x

Číst článek odemčeno


Denosumab rozšiřuje možnosti farmakoterapie kostního postižení pacientů s karcinomem prostaty

Pacienti s karcinomem prostaty jsou ve vysokém procentu ohroženi postižením kostí. Sekundární osteoporóza v důsledku hormonálně ablativní terapie i kostní příhody v důsledku metastatického postižení skeletu nepříznivě ovlivňují kvalitu života pacientů i jejich prognózu. V popředí zájmu proto...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 2 / 2012
Autoři: D. Pacík
Počet zobrazení článku: 445x

Číst článek odemčeno


Nejnovější informace v oblasti terapeutických cílů a preparátů pro léčbu karcinomu prostaty rezistentního na kastrační léčbu

Karcinom prostaty (PCa) představuje nejčastěji diagnostikovaný karcinom (s výjimkou kožních malignit)u mužů a druhou až třetí nejčastější příčinu úmrtí na karcinom v západním světě. Téměř u všech pacientů s metastazujícím karcinomem dojde nakonec k progresi onemocnění, a to i navzdory kastrační...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 2 / 2012
Autoři: M. O. Bishr, J.-B. Lattouf, P. O. Gannon, F. Saad
Počet zobrazení článku: 468x

Číst článek odemčeno


Etiologie a diagnostika nádorů horních močových cest

Uroteliální karcinom močových cest tvoří 10 % všech diagnostikovaných nádorů ledvin. Typickým pacientem s diagnostikovanou malignitou je muž-kuřák ve věku 60–70 let. Článek shrnuje dostupné poznatky o rizikových faktorech, genetických změnách a diagnostických metodáchKlíčová slova: TCC...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 2 / 2012
Autoři: K. Karmašová
Počet zobrazení článku: 526x

Číst článek odemčeno


Ureteroskopická biopsie tumorů horních cest močových: endoskopické a cytologické techniky

Ureteroskopická biopsie představuje významnou součást diagnostiky tumorů horních cest močových. Jak bylo prokázáno, alternativní modality jako rozbor moči a zobrazovací vyšetření s aplikací kontrastní látky neumožňují stanovení přesné diagnózy. Pro vyšetření příslušné části horních cest močových...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 2 / 2012
Autoři: D. H. Bagley, K. A. Healy, N. Kleinmann, M. Bibbo
Počet zobrazení článku: 423x

Číst článek odemčeno


Technické triky a tipy pro retroperitoneální laparoendoskopickou nefrektomii jedním portem (LESS)

Laparoendoskopická operace jedním portem (LESS) představuje pokročilou laparoskopickou techniku, jež umožňuje provádět složité urologické výkony prostřednictvím jediné krátké incize. Většina publikovaných studií popisuje transperitoneální přístup. Ledviny jsou umístěny v retroperitoneu...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 2 / 2012
Autoři: S-C J. Chueh, S.-D. Chung, Y.-C. Tsai
Počet zobrazení článku: 421x

Číst článek odemčeno


Chemoterapie karcinomů horních cest močových

Karcinomy horních cest močových se z biologického hlediska chovají obdobně jako karcinomy močového měchýře, proto se zde uplatňují poznatky a schémata používané v léčbě karcinomu močového měchýře. V neoadjuvantní chemoterapii u karcinomu horních cest močových se upřednostňují kombinace chemote...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 2 / 2012
Autoři: J. Katolická
Počet zobrazení článku: 276x

Číst článek odemčeno


Léčba generalizovaných nádorů ledvin: systémová imunoterapie, paliativní léčba

Chemoterapie ani radioterapie signifikantně nezvyšuje ani odpovědi na léčbu ani celkové přežití pacientů s metastatickým karcinomem ledviny. Interferon alfa prokázal efektivitu v léčbě diseminovaného karcinomu ledviny. Interleukin-2 je aplikován subkutánně nebo intravenózně. Kombinované režimy...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 2 / 2012
Autoři: J. Katolická
Počet zobrazení článku: 366x

Číst článek odemčeno


Zobrazovací metody, jejich přínos pro zjištění rozsahu onemocnění karcinomem močového měchýře

Radiologické (RTG) zobrazovací metody jsou nezbytnou součástí diagnostiky karcinomu močového měchýře. Přestože se kvalita zobrazení, a tedy i spolehlivost těchto metod neustále zlepšuje, hlavní roli ve stanovení diagnózy hraje a ještě dlouhou dobu hrát diagnostická urethrocystoskopie s odběrem...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 2 / 2012
Autoři: K. Karmašová, A. Čermák
Počet zobrazení článku: 453x

Číst článek odemčeno


Léčba nádorů, které neprorůstají do svaloviny: transuretrální resekce, nové postupy

Přibližně 75–85 % pacientů s karcinomem měchýře má onemocnění ohraničené na mukózu, kdy hovoříme o neinvazivním neboli superficiálním karcinomu, přesněji však o karcinomu neinfiltrujícím svalovinu. Křivka mortality karcinomu měchýře v ČR ve srovnání se vzestupem křivky incidence za posledních...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 2 / 2012
Autoři: G. Varga
Počet zobrazení článku: 608x

Číst článek odemčeno


Chemoterapie a radioterapie u nádorů močového měchýře

Základní léčbou invazivních nádorů močového měchýře je radikální chirurgický výkon. Kurativní radio­terapie a chemoradioterapie se používá vzácně. Radioterapie má své nezastupitelné místo v paliativní léčebné strategii u lokálně pokročilých nádorů nebo v léčbě vzdálených metastáz. Neoadjuvantní...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 2 / 2012
Autoři: P. Šlampa, T. Kazda
Počet zobrazení článku: 420x

Číst článek odemčeno


Léčba metastatických nádorů močového měchýře, systémová chemoterapie, symptomatická léčba

Standardním postupem v léčbě inoperabilního lokálně pokročilého nebo metastatického karcinomu je chemoterapie. Chemoterapeutickým režimem pro I. linii je doporučen gemcitabin/cisplatina, který nahradil dlouhodobě užívaný M-VAC (metotrexát, vinblastin, doxorubicin, cisplatina). Vinflunin na...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 2 / 2012
Autoři: J. Katolická
Počet zobrazení článku: 372x

Číst článek odemčeno


Antimuskarinika a lékové interakce

V přehledovém článku jsou shrnuty aspekty metabolizmu, farmakoterapie a možné lékové interakce při léčbě antimuskariniky, v současné době nejúčinnější modalitou léčby syndromu hyperaktivního močového měchýře.Klíčová slova: antimuskarinika, anticholinergika, parasympatolytika, hyperaktivní močový...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 2 / 2012
Autoři: L. Horčička
Počet zobrazení článku: 632x

Číst článek odemčeno


Extrakt ze Serenoa repens při léčbě benigní hyperplazie prostaty

V Evropě i Severní Americe jsme v současné době svědky oživení zájmu o fytoterapeutické látky, a to zejména v důsledku nespokojenosti pacientů s nežádoucími účinky některých farmak. Jednou z nejčastěji předepisovaných a studovaných látek je extrakt ze Serenoa repens, získávaný z plodů palmy...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 2 / 2012
Autoři: P. Geavlete, R. Multescu, B. Geavlete
Počet zobrazení článku: 389x

Číst článek odemčeno


Karcinom ledviny

Prognostické faktory pro karcinom z renálních buněk s metastázami do skeletu: kteří pacienti přežívají déle? Prognostic factors for renal cell carcinoma with bone metastasis: who are the long-term survivors? Kume H, Kakutani S, Yamada Y et al. Department of Urology, University of Tokyo Hospital...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 2 / 2012
Počet zobrazení článku: 259x

Číst článek odemčeno


Karcinom močového měchýře

Augmentační cystoplastika a riziko vzniku neoplazie: fakta, fikce a rozporuplné otázky Augmentation cystoplasty and risk of neoplasia: fact, fiction and controversy Higuchi TT, Granberg CF, Fox JA et al. Department of Urology, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA. J Urol 2010; 184(6): 2492...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 2 / 2012
Počet zobrazení článku: 354x

Číst článek odemčeno


EAU Guidelines pro vazektomii

Kontext: Evropská urologická asociace předkládá guidelines pro vazektomii. Vazektomie je velice účinná metoda, může však být spojena s komplikacemi v důsledku nedostatečného poučení pacienta před výkonem a s obtížemi během samotného výkonu nebo při sledování pacienta. Cíl: Tato guidelines si...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 2 / 2012
Autoři: G. R. Dohle, T. Diemer, Z. Kopa, C. Krausz, A. Giwercman, A. Jungwirth
Počet zobrazení článku: 306x

Číst článek odemčeno


Hodnota léčby, riziko a zodpovědnost v urologické praxi

Klíčová slova: hodnota léčby, náklady na zdravotní péči, zodpovědnost

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 3 / 2012
Autoři: Faasse M. A.
Počet zobrazení článku: 148x

Číst článek odemčeno


 1  2  3  4  5  6  7  8  [ 9 ]  10  11 
 

Předplatné

Předplaťte si časopis

S předplatným získáváte plný přístup ke všem článkům.

více informací

 

Aktuální číslo

Vydání číslo: 1 / 2016

zobrazit obsah

 

 
Starší ročníky
 

Nejčtenější