Úvodní stránka Aktuální číslo Archiv čísel Informace o časopisu Redakční rada Předplatné Pokyny pro autory Kontakt
 
Přihlášení |
 
registrace
   
zapomenuté heslo
 
odeslat
 

Text
Klíčové slovo
Autor
Datum od
Datum do

Počet výsledků: 586

 1  2  3  4  5  6  [ 7 ]  8  9  10  11 

Možnosti a místo chirurgické léčby superficiálního karcinomu močového měchýře

Podle údajů Národního onkologického registru představoval karcinom močového měchýře v roce 2005 šesté nejčastější nádorové onemocnění u mužů a třinácté nejčastější nádorové onemocnění u žen. I přesto, že toto onemocnění nemá v časových výkyvech podobný trend, jako je tomu v případě nádorů ledvin...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 3 / 2011
Autoři: G. Varga
Počet zobrazení článku: 606x

Číst článek odemčeno


Intravezikální instilační terapie povrchového karcinomu močového měchýře

Nádory močového měchýře představují rozsáhlou problematiku jak z hlediska správné a včasné diagnostiky, tak z hlediska adekvátní terapie. Článek přináší základní přehled možností intravezikální léčby včetně doporučených schémat a srovnání účinnosti jednotlivých léčebných modalit. Klíčová slova...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 3 / 2011
Autoři: K. Karmašová, V. Vít, D. Pacík
Počet zobrazení článku: 739x

Číst článek odemčeno


Ileální neovezika a její varianty

Náhrada močového měchýře pomocí ortotopického rezervoáru představuje významný pokrok ve vývoji technik derivace moči a v současné době je považována za derivační techniku volby u většiny pacientů (obou pohlaví) podstupujících cystektomii, se kterou bychom měli srovnávat ostatní typy derivace...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 3 / 2011
Autoři: G. Gakis, A. Stenzl
Počet zobrazení článku: 893x

Číst článek odemčeno


Karcinom močového měchýře – nejnovější poznatky v oblasti operační a medikamentózní léčby

Autor se zaměřuje na nejnovější strategie léčby karcinomu močového měchýře (BC), jež byly prezentovány na konferenci Americké onkologické společnosti (American Society of Clinical Oncology) v loňském roce. Autor se zabývá rolí fotodynamické diagnostiky u pacientů s karcinomem močového měchýře...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 3 / 2011
Autoři: J. Bedke, A. Stenzl
Počet zobrazení článku: 508x

Číst článek odemčeno


Chemoterapie u invazivního a metastatického nádoru močového měchýře

Svalovinu infiltrující karcinom močového měchýře je agresivní epiteliální tumor. Standardním postupem léčby je radikální cystektomie. Studie s neoadjuvantní a adjuvantní chemoterapií mají za cíl oddálit relaps onemocnění a zvýšit možnost vyléčení pacienta. Léčba metastatického karcinomu močového...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 3 / 2011
Autoři: J. Katolická
Počet zobrazení článku: 607x

Číst článek odemčeno


Metabolické a maligní důsledky augmentace močových cest u dětí

Klíčová slova: augmentace močového měchýře u dětí, metabolické poruchy, nedostatečnost vitaminu B12, vznik maligního onemocnění

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 3 / 2011
Autoři: P. J. Kokorowski, J. C. Routh
Počet zobrazení článku: 485x

Číst článek odemčeno


Role botulotoxinu při léčbě dysfunkce dolních cest močových u pacientů s roztroušenou sklerózou

Dysfunkce dolních cest močových (LUT) je častou poruchou u pacientů trpících roztroušenou sklerózou (MS). Vzhledem k tomu, že tito pacienti vyžadují speciální péči, představuje jejich hospitalizace i léčba výzvu pro celý lékařský tým. V průběhu choroby jsou pacientům nabízeny nejrůznější...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 3 / 2011
Autoři: W. Mahfouz, J. Corcos
Počet zobrazení článku: 1007x

Číst článek odemčeno


Ze zahraničních periodik

Dlouhodobé komplikace při močové derivaci s vytvořením konduituLong-term complications of conduit urinary diversionShimko MS, Tollefson MK, Umbreit EC et al. Mayo Clinic, Rochester, MN, USA. J Urol 2011; 185(2): 562–567.U většiny pacientů s karcinomem močového měchýře invadujícím...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 3 / 2011
Autoři: komentáře zpracovali N. Haldar, C. D. A. Herndon, M. Masaarane
Počet zobrazení článku: 462x

Číst článek odemčeno


EAU Guidelines pro léčbu uroteliálního karcinomu močového měchýře, který neinvaduje svalovinu - aktualizovaná verze z roku 2011

Kontext a cíle: Publikace aktualizované verze EAU (Evropské urologické asociace) Guidelines pro léčbu uroteliálního karcinomu močového měchýře, který neinvaduje svalovinu (NMIBC). Sběr důkazů: Autoři provedli systémové hodnocení publikací uveřejněných v letech 2004–2010, které se týkají...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 3 / 2011
Autoři: M. Babjuk, W. Oosterlinck, R. Sylvester, E. Kaasinen, A. Böhle, J. Palou-Redorta, M. Roupręt
Počet zobrazení článku: 750x

Číst článek odemčeno


Léčba metastazujícího karcinomu močového měchýře a karcinomu invadujícího svalovinu - aktualizovaná verze EAU Guidelines

Kontext: Na základě nejnovějších informací v oblasti léčby metastazujícího karcinomu močového měchýře a karcinomu invadujícího svalovinu (MiM-BC) vznikla tato aktualizace stávajících guidelines Evropské urologické asociace (EAU). Cíl: Hodnocení stávajících EAU Guidelines pro MiM-BC se speciální...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 3 / 2011
Autoři: A. Stenzl, N. C. Cowan, M. De Santis, M. A. Kuczyk, A. S. Merseburger, M. J. Ribal, A. Sherif, J. A. Witjes
Počet zobrazení článku: 691x

Číst článek odemčeno


Úvodník

Vážené kolegyně a kolegové, otevíráte poslední číslo Urologických listů v tomto roce, které je zaměřeno především na nádory ledvin a nefron šetřící operace. Výskyt tohoto onemocnění rozhodně neklesá a z vlastního klinického materiálu posledního roku máme pocit, že spíše eskaluje, jakoby...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 4 / 2011
Počet zobrazení článku: 305x

Číst článek odemčeno


Diagnostické možnosti časného zjištění nádorů ledvin, role nádorových markerů při stanovení dalšího postupu

Incidence karcinomu ledviny celosvětově stoupá. Z urologických nádorů má po karcinomu prostaty a karcinomu močového měchýře třetí nejvyšší mortalitu. Prognózu významně ovlivňuje patologické stadium a biologická povaha nádoru. V souvislosti s pokroky v molekulární genetice a tzv. cílené léčbě...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 4 / 2011
Autoři: M. Fedorko
Počet zobrazení článku: 659x

Číst článek odemčeno


Nefron šetřící operace bez zasvorkování renálního hilu

Úvod: Díky rozšířenému užívání radiografických zobrazovacích vyšetření se míra náhodně detekovaných lézí zvyšuje. Většinou se jedná o malé léze (< 7 cm). Při robotické nebo laparoskopické nefron šetřící operaci se často provádí zasvorkování renálního hilu. Bohužel dosud nebyla vyvinuta žádná...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 4 / 2011
Autoři: E. R. Taylor, A. D. Benson, B. F. Schwartz
Počet zobrazení článku: 503x

Číst článek odemčeno


Minimálně invazivní laparoskopická a roboticky asistovaná parciální resekce ledviny: stručná historie a přehled

Možnost roboticky asistované parciální resekce ledviny (RAPN) se před nedávnem objevila jako alternativa k samotné laparoskopii při minimálně invazivní nefron šetřící léčbě tumorů ledviny. Výhody této modality jsou stále hodnoceny v probíhajících studiích. Autor článku podává souhrn vývoje léčby...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 4 / 2011
Autoři: E. S. Wisenbaugh, S. M. Cheney, G. L. Martin, B. Rocco, E. P. Castle
Počet zobrazení článku: 643x

Číst článek odemčeno


Laparoskopická a robotická heminefrektomie a ureteroureterostomie v rámci léčby zdvojeného vývodného systému horních cest močových

Patologie zdvojeného vývodného systému představuje nejčastější vrozenou abnormalitu horních cest močových. Existují dvě základní metody pro léčbu zdvojené ledviny v kombinaci s ektopickým močovodem a ureterokélou: heminefrektomie a ureteroureterostomie. Laparoskopická i roboticky asistovaná...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 4 / 2011
Autoři: Y. Kojima, P. Casale
Počet zobrazení článku: 712x

Číst článek odemčeno


Chirurgická léčba lokálně pokročilého karcinomu ledviny s nádorovým trombem v žilním řečišti T3b, T3c

Chirurgická léčba karcinomu ledviny s nádorovým trombem v žilním řečišti T3b a T3c představuje náročný operační výkon. Odstranění trombu hladiny II a III z dolní duté žíly (DDŽ) a zejména hladiny IV z pravé síně (PS) je spojeno s rizikem perioperačních, pooperačních i pozdních komplikací v...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 4 / 2011
Autoři: P. Morávek, J. Dominik, P. Habal, P. Navrátil, J. Pacovský, P. Žáček
Počet zobrazení článku: 663x

Číst článek odemčeno


Co nabízí dnešní medicína, když selže diagnostika karcinomu ledviny ve stadiu lokalizovaném na orgán?

Základem léčby metastatického karcinomu ledviny se v posledních letech stala cílená léčba. Sunitinib, temsirolimus, pazopanib, bevacizumab/INFα v 1. linii, everolimus v 2. linii po léčbě inhibitorem VEGF-TKI a sorafenib po léčbě cytokinem jsou zásadní medikamenty v léčbě metastatického renálního...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 4 / 2011
Autoři: J. Katolická
Počet zobrazení článku: 474x

Číst článek odemčeno


Možnosti predikce karcinomu prostaty pomocí PCA3

S cílem snížení počtu zbytečně prováděných biopsií prostaty a zvýšení míry detekce karcinomu prostaty jsou vyvíjeny nové biomarkery karcinomu prostaty. Jedním z nich je PCA3 (Prostate Cancer Antigen 3) identifikovaný v roce 1999. Tento marker je vysoce exprimován v nádorové prostatické tkáni...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 4 / 2011
Autoři: V. Vyhnánková, M. Fedorko, M. Král, V. Študent, T. Jamaspishvili
Počet zobrazení článku: 879x

Číst článek odemčeno


Možnosti klinické aplikace kombinované léčby benigní hyperplazie prostaty

Benigní hyperplazie prostaty (BHP) je nejčastější příčinou příznaků dolních močových cest u starších mužů. Od zavedení léčby antagonisty α-adrenergních receptorů (alfablokátorů) a inhibitory 5α-reduktázy se farmakoterapie stala léčbou první linie BHP. Pozitivní vliv těchto jednotlivých skupin...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 4 / 2011
Počet zobrazení článku: 436x

Číst článek odemčeno


Indikace a výsledky ablace tumoru ledviny

Od zavedení radiofrekvenční ablace v roce 1997 se indikace pro tento výkon významně rozšířily. Zatímco zpočátku byl tento výkon vyhrazen pro starší pacienty s významnými komorbiditami, kteří nebyli vhodnými kandidáty pro operační léčbu, dnešní indikace mohou zahrnovat mimo jiné také pacienty se...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 4 / 2011
Autoři: Jeffrey A. Cadeddu, MD
Počet zobrazení článku: 519x

Číst článek odemčeno


 1  2  3  4  5  6  [ 7 ]  8  9  10  11 
 

Předplatné

Předplaťte si časopis

S předplatným získáváte plný přístup ke všem článkům.

více informací

 

Aktuální číslo

Vydání číslo: 1 / 2016

zobrazit obsah

 

 
Starší ročníky
 

Nejčtenější