Úvodní stránka Aktuální číslo Archiv čísel Informace o časopisu Redakční rada Předplatné Pokyny pro autory Kontakt
 
Přihlášení |
 
registrace
   
zapomenuté heslo
 
odeslat
 

Text
Klíčové slovo
Autor
Datum od
Datum do

Počet výsledků: 586

 1  2  3  4  5  [ 6 ]  7  8  9  10  11 

Možnosti využití robotické technologie v urologii (vyjma operace prostaty)Možnosti využití robotické technologie v urologii (vyjma operace prostaty)

Klíčová slova: robotický, robotická technologie, robotická technologie v urologii

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 1 / 2011
Autoři: D. Chalmers, J. R. Wagner
Počet zobrazení článku: 661x

Číst článek odemčeno


Perkutánní nefrolitotomie (PNL): přehled užívaných technik a novinek v této oblasti

Perkutánní nefrolitotomie (PNL) představuje v současné době jeden z možných přístupů pro léčbu kom­pli­ko­vané litiázy. Pokroky v oblasti technické stránky výkonu i instrumentace umožnily zlepšení výsledků léčby. Autor předkládá ucelený pohled na současnou techniku PNL a uvádí přehled...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 1 / 2011
Autoři: Ramsay L. Kuo, M.D.
Počet zobrazení článku: 819x

Číst článek odemčeno


Hormonální terapie při léčbě karcinomu prostaty: jak léčit karcinom a neuškodit pacientovi

Hormonální terapie (HT) představuje základní pilíř systémové léčby karcinomu prostaty. Zahrnuje androgenní deprivační terapie (operační kastrace nebo aplikace agonistů LHRH) a aplikaci antiandrogenů. Hormonální terapie je vzhledem k tomu, že navozuje rychlou úlevu symptomů souvisejících s...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 1 / 2011
Autoři: B. Tombal, A. Stainier
Počet zobrazení článku: 1036x

Číst článek odemčeno


Úbytek kostní hmoty u androgen deprivační terapie: naléhavý problém pacientů s karcinomem prostaty – naše zkušenosti

Androgenní deprivační terapie (ADT) hraje v dnešní době nezastupitelnou roli v léčbě pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím karcinomem prostaty. Její přínos pro prognózu pacientů s tímto onemocněním je nepochybný; méně se hovoří o úbytku kostní hmoty, ke kterému v důsledku této léčby...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 1 / 2011
Autoři: prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc., as. MUDr. Vítězslav Vít, prim. MUDr. Jana Katolická, Ph.D., RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
Počet zobrazení článku: 697x

Číst článek odemčeno


EAU Guidelines pro léčbu poranění močové trubice

Kontext: Tato guidelines byla vytvořena pod záštitou Evropské urologické asociace (EAU) s cílem pomoci urologům při léčbě poranění močové trubice. Cíl: Stanovit nejvhodnější diagnostické postupy a tera­peu­tické modality pro léčbu poranění močové trubice na základě hodnocení přehledu...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 1 / 2011
Autoři: L. Martínez-Piñeiro, N. Djakovic, E. Plas, Y. Mor, R. A. Santucci, E. Serafetinidis, L. N. Turkeri, M. Hohenfellner
Počet zobrazení článku: 938x

Číst článek odemčeno


Možnosti primární prevence karcinomu prostaty – běžná klinická praxe, nereálná fikce nebo blízká budoucnost?

Karcinom prostaty je onemocnění, které je i v současné době v centru pozornosti urologů ve všech vyspělých zemích. Jde o onemocnění, které vzhledem ke své incidenci a prevalenci představuje vysoké riziko pro obrovskou populaci mužů, ale i vysokou zátěž pro zdravotnické systémy. Existují tedy...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 2 / 2011
Autoři: V. Vít
Počet zobrazení článku: 956x

Číst článek odemčeno


Screening karcinomu prostaty

Zavedení PSA testu na počátku osmdesátých let způsobilo převrat v diagnostice karcinomu prostaty. Testování PSA vyvolalo prudký nárůst počtu diagnostikovaných případů. Autoři článku hodnotí výsledky dvou zásadních studií, které se zabývají dopadem screeningu na mortalitu na karcinom prostaty...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 2 / 2011
Autoři: A. Kazzazi, B. Djavan
Počet zobrazení článku: 959x

Číst článek odemčeno


Transrektální biopsie prostaty naváděná ultrazvukovým vyšetřením

Klíčová slova: biopsie, TRUS, karcinom prostaty, šablona

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 2 / 2011
Autoři: P. F. Fulgham
Počet zobrazení článku: 1037x

Číst článek odemčeno


Rehabilitace erektilní funkce po radikální prostatektomii: současný stav

Klíčová slova: rehabilitace, erektilní funkce, inhibitory PDE5, ICI, VDE, radikální prostatektomie

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 2 / 2011
Autoři: F. Alba, R. Wang
Počet zobrazení článku: 880x

Číst článek odemčeno


Přehled nejnovějších technologií pro léčbu karcinomu prostaty (robotické systémy, laparoskopie, brachyterapie, kryoterapie, technologie Cyberknife)

V moderní medicíně převládá trend co nejčastěji využívat miniinvazivní techniky. Ačkoli chirurgická léčba a radioterapie i nadále představují standardní metody pro léčbu karcinomu prostaty, miniinvazivní techniky jsou pacienty přijímány s velkým nadšením. K dispozici začínáme mít rovněž první...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 2 / 2011
Autoři: G. Morgia
Počet zobrazení článku: 1510x

Číst článek odemčeno


Budou dosaženy očekávané počty nádorů ledvin a močového měchýře?

Z 273 518 nových nádorů ledvin podle údajů Globocan 2008 (IARC) se uvádí 181 435 ve vyspělých a 92 083 v méně vyspělých zemích, 73 171 v EU, 36 914 ve střední a východní Evropě a 3 047 v ČR. Z 382 660 nových nádorů močového měchýře se uvádí 227 526 ve vyspělých a 155 134 v méně vyspělých zemích...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 2 / 2011
Autoři: E. Geryk, D. Pacík, T. Horváth, M. Konečný
Počet zobrazení článku: 749x

Číst článek odemčeno


Zanedbání profesionální péče při výkonu lékařského povolání v urologické praxi v USA: trendy a analýza

Úvod a cíle: Hrozba žaloby o náhradu škody vzniklé při poskytování zdravotní péče z titulu odpovědnosti za nedbalostní delikt (dále jen: žaloby za zanedbání povinné zdravotní péče) je v současné medicíně reálná jak v USA, tak i dalších zemích. Praktický urolog by tedy měl být vybaven alespoň...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 2 / 2011
Autoři: J. S. Benson, C. L. Coogan
Počet zobrazení článku: 976x

Číst článek odemčeno


Antimuskarinika při léčbě OAB

Klíčová slova: antimuskarinika, OAB, hyperaktivní detruzor

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 2 / 2011
Autoři: A. L. Smith, A. J. Wein
Počet zobrazení článku: 821x

Číst článek odemčeno


Korekce pánevního prolapsu pomocí augmentace s užitím síťky ze syntetického materiálu

Klíčová slova: POP, rekonstrukce, augmentace, syntetická síťka, vložení štěpu

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 2 / 2011
Autoři: A. Gomelsky, R. R. Dmochowski
Počet zobrazení článku: 526x

Číst článek odemčeno


Zpráva z konference AUA Annual Meeting 2011, Washington, D.C., USA

Výroční konference Americké urologické asociace se tento rok konala po něko-lika letech opět v hlavním městě USA Washingtonu (Washington, D.C.) ve dnech 14.–19. května 2011. Hlavní a všudypřítomné moto letoš­ního AUA Meetingu „Our Knowledge – Our Patient’s Lives“ signalizovalo...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 2 / 2011
Autoři: V. Vít, A. Čermák, G. Varga, T. Balajková
Počet zobrazení článku: 550x

Číst článek odemčeno


Ze zahraničních periodik

komentáře zpracoval P. C. WalshVliv běžně dostupných preparátů na hladinu PSA v séru: analýza studie National Health and Nutrition Examination SurveyImpact of common medications on serum total prostate-specific antigen levels: analysis of the National Health and Nutrition Examination...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 2 / 2011
Autoři: P. C. Walsh
Počet zobrazení článku: 458x

Číst článek odemčeno


EAU Guidelines pro léčbu karcinomu prostaty - Část druhá: Léčba pokročilého, recidivujícího karcinomu prostaty rezistentního vůči kastraci

Cíle: Naším cílem je prezentovat souhrn EAU (European Association of Urology) Guidelines pro léčbu pokročilého, recidivujícícho karcinomu prostaty rezistentního vůči kastraci (CRPC). Metody: Členové panelu hodnotili nejnovější důkazy publikované v letech 2007–2010. Aktualizovali stávající...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 2 / 2011
Autoři: N. Mottet, J. Bellmunt, M. Bolla, S. Joniau, M. Mason, V. Matveev, H. P. Schmid, T. Van der Kwast, T. Wiegel, F. Zattoni, A. Heidenreich
Počet zobrazení článku: 1078x

Číst článek odemčeno


EAU Guidelines pro léčbu karcinomu prostaty - Část první: Screening, diagnostika a léčba klinicky lokalizovaného karcinomu

Cíl: Naším cílem je prezentovat souhrn poslední verze EAU (Evropské urologické asociace) Guidelines pro screening, diagnostiku a léčbu klinicky lokalizovaného karcinomu prostaty, publikované v roce 2010. Metody: Členové panelu hodnotili nejnovější důkazy publikované v letech 2007–2010...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 2 / 2011
Autoři: A. Heidenreich, J. Bellmunt, M. Bolla, S. Joniau, M. Mason, V. Matveev, N. Mottet, H. P. Schmid, T. van der Kwast, T. Wiegel, F. Zattoni
Počet zobrazení článku: 1521x

Číst článek odemčeno


Úvodník

Vážené kolegyně a kolegové, neobyčejně krásný podzim s sebou termínově přináší výroční konferenci ČUS a také nové číslo Urologických listů, které bude tentokrát zaměřeno především na karcinom močového měchýře, souvislosti s jeho léčbou a dysfunkce dolních močových cest. Na možnosti...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 3 / 2011
Autoři: D. Pacík
Počet zobrazení článku: 366x

Číst článek odemčeno


Možnosti neinvazivní diagnostiky a monitorace karcinomů močového měchýře

Uroteliální karcinom (TCC) je onemocnění s vysokým počtem recidiv po iniciální léčbě a s tendencí k progresi při recidivě. Výraznějším problémem než incidence je tak prevalence tohoto onemocnění podmíněná vysokou četností recidiv povrchových nádorů. Pečlivé a dlouhodobé sledování pacientů s tímto...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 3 / 2011
Autoři: V. Vít, D. Pacík
Počet zobrazení článku: 645x

Číst článek odemčeno


 1  2  3  4  5  [ 6 ]  7  8  9  10  11 
 

Předplatné

Předplaťte si časopis

S předplatným získáváte plný přístup ke všem článkům.

více informací

 

Aktuální číslo

Vydání číslo: 1 / 2016

zobrazit obsah

 

 
Starší ročníky
 

Nejčtenější