Úvodní stránka Aktuální číslo Archiv čísel Informace o časopisu Redakční rada Předplatné Pokyny pro autory Kontakt
 
Přihlášení |
 
registrace
   
zapomenuté heslo
 
odeslat
 

Text
Klíčové slovo
Autor
Datum od
Datum do

Počet výsledků: 586

 1  2  3  4  [ 5 ]  6  7  8  9  10  11 

Urologické komplikácie po transplantácii obličky

Rekonštrukcia močových ciest je integrálnou súčasťou transplantácie obličky. Cieľom rekonštrukcie močových ciest je snaha dosiahnuť optimálnu a sociálne najprijateľnejšiu drenáž moču z transplantovanej obličky. Anatomický a funkčný stav močových ciest významne ovplyvňuje nielen kvalitu života...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 1 / 2009
Autoři: J. Breza ml., Z. Žilinská, P. Bujdák, J. Breza st.
Počet zobrazení článku: 850x

Číst článek odemčeno


Urologické malignity u nemocných po transplantaci ledviny

Tato práce podává souhrnný přehled o patogenezi nádorů u nemocných po orgánových transplantacích. Urologické malignity patří mezi často se vyskytující nádorové komplikace transplantací. Nádory ledvin jsou svou četností na prvním místě. V článku jsou popisována obecná doporučení stran screeningu...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 1 / 2009
Autoři: J. Pacovský, P. Navrátil, M. Broďák, L. Holub, J. Košina, P. Hušek
Počet zobrazení článku: 570x

Číst článek odemčeno


Co na publikované články říká profesor Patrik C. Walsh?

Počáteční hormonální léčba metastazujícího, recidivujícího nebo progredujícího karcinomu prostaty senzitivního na aplikaci androgenů: aktualizace (2006) Guidelines Americké společnosti klinické onkologieInitial hormonal management of androgen-sensitive metastatic, recurrent, or progressive...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 1 / 2009
Počet zobrazení článku: 431x

Číst článek odemčeno


GUIDELINES EAU PRO TRANSPLANTACI LEDVINY (část 1)

OBSAHÚVODDÁRCOVSTVÍ LEDVINY2.1 &160;2.2 &160; Opatření pro podporu získávání orgánů od žijících dárců2.3.1 Medicínské metody umožňující zvýšení počtu žijících dárců2.3.1.1 Přijetí graftů s anatomickými anomáliemi2.3.1.2 Laparoskopická nefrektomie u dárce (LLDN) – alternativní chirurgická...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 1 / 2009
Autoři: T. KÄLBLE, M. LUCAN, G. NICITA, R. SELLS, F. J. BURGOS REVILLA, M. WIESEL
Počet zobrazení článku: 511x

Číst článek odemčeno


Botulinum toxin: Jaký je jeho význam při léčbě dolních cest močových?

Neurotoxin botulin je dobře známý pro svou schopnost silně a selektivně narušovat a modulovat neurotransmisi. Teprve v nedávné době se urologové zaměřili na potenciální význam neurotoxinu botulinu (BoNT) u pacientů trpících hyperaktivitou detrusoru a jinými urologickými poruchami. V tomto článku...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 2 / 2009
Autoři: M. B. Chancellor, D. Pacík
Počet zobrazení článku: 490x

Číst článek odemčeno


Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,věřím, že číslo Urologických listů, které právě otevíráte, Vám přinese řadu aktuálních a důležitých informací,&160; bude léto chladné, nebo horké, suché, či bohaté na atmosférické srážky a ať se naše planeta ochlazuje, nebo otepluje.Společným jmenovatelem...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 2 / 2009
Autoři: D. Pacík
Počet zobrazení článku: 449x

Číst článek odemčeno


Symptomy dolních cest močových u dětí: současné hodnocení a léčba

Symptomy dolních cest močových a inkontinence představují u dětí často se vyskytující onemocnění. Obě poruchy významně narušují kvalitu života pacientů a mohou způsobovat další komorbidity, jako jsou napří­klad infekce močových cest nebo zácpa. Správné stanovení příčiny onemocnění vyžaduje...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 2 / 2009
Autoři: P. Ellsworth, A. A. Caldamone
Počet zobrazení článku: 519x

Číst článek odemčeno


Léčba hyperaktivity močového měchýře (OAB) u mužů

Společný výskyt OAB („overactive bladder“) a BHP (benigní hyperplazie prostaty) u mužů vede k určitým specifikům léčby OAB a k novým pohledům na léčbu symptomů dolních močových cest (LUTS) u mužů. Cílem této práce je přehledně shrnout současný stav informací o možnostech léčby OAB u mužů...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 2 / 2009
Autoři: M. Záleský, R. Zachoval, V. Vik, P. Nencka
Počet zobrazení článku: 889x

Číst článek odemčeno


Inkontinence u pacientů po prostatektomii: patofyziologie a léčba

Inkontinence vyvolaná důsledkem prostatektomie (PPI) představuje u mužů velmi závažnou komplikaci, která významně narušuje kvalitu pacientova života. Pro léčbu tohoto onemocnění byla vyvinuta řada slingových operací. Účinnou a bezpečnou metodu léčby představuje (v rámci střednědobého sledování...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 2 / 2009
Autoři: A. K. Singla
Počet zobrazení článku: 699x

Číst článek odemčeno


TOT – nový „zlatý standard“ v řešení ženské stresové inkontinence?

Počátkem tohoto století, sotva 6 let po zavedení TVT do praxe, přišli francouzští autoři s novou modifikací suburetrální syntetické pásky. Navrhli změnu trajektorie z retropubického přístupu na transobturatorní. Tento přístup se ukázal jako bezpečnější a eliminoval či přinejmenším snižoval hlavní...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 2 / 2009
Autoři: I. Huvar
Počet zobrazení článku: 922x

Číst článek odemčeno


Využití tkání získaných pomocí bioinženýrských metod při rekonstrukci urogenitálního systému

Vrozené abnormality nejčastěji postihují močopohlavní ústrojí. Mezi tyto anomálie patří hypospadie, kdy je ústí močové trubice lokalizováno na nesprávném místě, a extrofie močového měchýře, kdy je močový měchýř lokalizován na vnější straně břišní stěny. Děti postižené těmito anomáliemi vyžadují...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 2 / 2009
Autoři: A. Atala
Počet zobrazení článku: 506x

Číst článek odemčeno


Právní úprava vazektomie z antikoncepčních důvodů v České republice

Autor prezentuje současnou podobu právní úpravy vazektomie v České republice. Tato procedura je regulována směrnicí Ministerstva zdravotnictví. KLÍČOVÁ SLOVA: vazektomie, antikoncepce

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 2 / 2009
Autoři: L. Zámečník
Počet zobrazení článku: 645x

Číst článek odemčeno


Ze zahraničních periodik

Duloxetin – inhibitor zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI) při léčbě stresové močové inkontinence: systematický přehledDuloxetine, a serotonin and noradrenaline reuptake inhibitor (SNRI) for the treatment of stress urinary incontinence: a systematic reviewMariappan P...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 2 / 2009
Autoři: komentáře zpracovali N. Haldar, P. Sangster, CD A. Herndon, J. Fitzpatrick, R. Sutherland
Počet zobrazení článku: 413x

Číst článek odemčeno


GUIDELINES EAU PRO TRANSPLANTACI LEDVINY (část 2)

OBSAH4. &160; TRANSPLANTAČNÍ TECHNIKY4.1 &160; 4.1.1 Příprava transplantace 4.1.1.1 Ledvina&160; 4.1.1.3 Arterie&160; 4.1.2 Techniky užívané u dospělých pacientů 4.1.2.1 Přístup&160; 4.1.3 Speciální případy &160; 4.1.3.1 Ledviny odebrané dětem o hmotnosti < 15 kg&160; 4.1.3.2 Závislost na...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 2 / 2009
Autoři: T. KÄLBLE, M. LUCAN, G. NICITA, R. SELLS, F. J. BURGOS REVILLA, M. WIESEL
Počet zobrazení článku: 497x

Číst článek odemčeno


Úvodník

Vážené kolegyně a kolegové,první číslo Urologických listů vstoupilo do druhého desetiletí třetího milénia spolu s příchodem skutečného jara také v pestřejším duchu.Číslo je zaměřeno především na dolní močové cesty a méně invazivní techniky v urologii. Profesor Guido Barbagli z Florencie je...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 1 / 2011
Počet zobrazení článku: 415x

Číst článek odemčeno


Technika odběru štěpu ze sliznice dutiny ústní při rekonstrukci močové trubice: hodnocení pooperačních komplikací a spokojenosti pacientů

Sliznice dutiny ústní (OM) představuje pro uretroplastiku oblíbený materiál. Cílem této studie je popis ope­rační techniky, hodnocení pooperační morbidity (v dutině ústní) a spokojenosti pacientů s výkonem v homogenní skupině 350 jedinců, kteří podstoupili uretroplastiku s užitím štěpu z OM...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 1 / 2011
Autoři: G. Barbagli, G. Romano, M. Lazzeri
Počet zobrazení článku: 790x

Číst článek odemčeno


Léčba striktury uretry: dorzální lalok z bukální sliznice – zlatý standard

Pro rekonstrukci striktury bulbární uretry byla a je používána řada technik a metod. Použití kožních volných štěpů nebo přenesných kožních laloků penilní kůže byla dlouhou dobu s oblibou využívána jako nejvhodnější tkáň pro substituční uretroplastiku při řešení striktury uretry. Komplikace s...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 1 / 2011
Autoři: A. Čermák, D. Pacík
Počet zobrazení článku: 1265x

Číst článek odemčeno


Poranění močových cest a genitálu

Včasná identifikace a léčba poranění močopohlavního systému umožňuje minimalizovat morbiditu spojenou s traumatem (která může zahrnovat narušení močové inkontinence i sexuální funkce). Okamžitá identifikace vyžaduje systematické vyšetření, které zohledňuje mechanizmus poranění, nálezy fyzikálního...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 1 / 2011
Autoři: J. Sánchez Gómez, L. Martínez-Pineiro
Počet zobrazení článku: 1093x

Číst článek odemčeno


Neurourologické vyšetření a léčba

Neurourologie představuje specializovanou disciplínu, jež vyžaduje významné zdroje i kvalifikaci. Primárním cílem péče o neurourologické pacienty je identifikovat ta zdravotní rizika, kterým lze předcházet, jako jsou například rizikové faktory pro poškození funkce ledvin, alergie na latex nebo...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 1 / 2011
Autoři: M. Drake, F. Cruz
Počet zobrazení článku: 559x

Číst článek odemčeno


Stresová močová inkontinence u žen: diagnostika a léčba na základě hodnocení AUA Guidelines

Stresová močová inkontinence (SUI) se často vyskytuje v kombinaci s dalšími projevy pánevní dysfunkce, jako je například prolaps pánevních orgánů (POP), a významně zhoršuje kvalitu života pacientky. Diagnostika a vyšetřování SUI jsou velmi komplexní, vyžadují odebrání podrobné anamnézy, fyzikální...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 1 / 2011
Autoři: I. Gorbachinsky, G. H. Badlani
Počet zobrazení článku: 954x

Číst článek odemčeno


 1  2  3  4  [ 5 ]  6  7  8  9  10  11 
 

Předplatné

Předplaťte si časopis

S předplatným získáváte plný přístup ke všem článkům.

více informací

 

Aktuální číslo

Vydání číslo: 1 / 2016

zobrazit obsah

 

 
Starší ročníky
 

Nejčtenější