Úvodní stránka Aktuální číslo Archiv čísel Informace o časopisu Redakční rada Předplatné Pokyny pro autory Kontakt
 
Přihlášení |
 
registrace
   
zapomenuté heslo
 
odeslat
 

Text
Klíčové slovo
Autor
Datum od
Datum do

Počet výsledků: 586

 1  2  3  [ 4 ]  5  6  7  8  9  10  11 

Léčba tumoru varlete v časném stadiu

Tumor varlete je nejčastějším maligním onemocněním u mladých mužů. Ještě v nedávné minulosti představoval tento tumor závažné onemocnění, které bylo v případě progrese mimo skrotum spojeno s vý­znamnou mortalitou. Ačkoli tumor varlete v „časném stadiu“ nebo „klinickém stadiu I“ (tj...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 4 / 2010
Autoři: N. W. Clarke, L. A. McHugh
Počet zobrazení článku: 830x

Číst článek odemčeno


Karcinom penisu v populaci nigerijských mužů

Autor podává přehled výskytu karcinomu penisu na africkém kontinentu (v Nigérii) a sděluje příčiny vysokého výskytu karcinomu penisu a korelaci s vysokým výskytem viru lidského imunodeficitu (HIV). Autor se zabývá socioekonomickými faktory v Nigérii a dostupností zdravotnické péče. Dále zasvěceně...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 4 / 2010
Autoři: B. Adedokun
Počet zobrazení článku: 552x

Číst článek odemčeno


Současné přístupy k inguinální lymfadenektomii při léčbě karcinomu penisu

Léčba metastáz do lymfatických uzlin (LNM) u pacientů s karcinomem penisu ze skvamózních buněk představuje výzvu jak z pohledu medikamentózní, tak chirurgické léčby. Vhodná léčba inguinálních a pánevních lymfatických uzlin však může sloužit nejen jako prognostický indikátor, ale u mnoha pacientů...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 4 / 2010
Autoři: T. Kim, T. Hakky, P. E. Spiess
Počet zobrazení článku: 596x

Číst článek odemčeno


Karcinom penisu: terapeutická výzva

Karcinom penisu je velmi vzácně se vyskytující onemocnění. Právě ona výjimečnost znesnadňuje zdoko­nalování terapeutického přístupu, a tedy i výsledků léčby. Autoři v tomto článku hodnotí epidemiologii karcinomu penisu, rizikové faktory, možnosti pro stanovení klinického stadia a zavedené i...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 4 / 2010
Autoři: T. S. Hakky, T. Kim, P. E. Spiess
Počet zobrazení článku: 571x

Číst článek odemčeno


Substituční terapie testosteronem po léčbě karcinomu prostaty: nové koncepty v současné urologické praxi

Substituční terapie testosteronem se v současné době jeví jako jeden z možných přístupů pro léčbu syndromu nedostatku testosteronu u pacientů po úspěšné léčbě karcinomu prostaty, ačkoli v minulosti nebyla tato terapie považována za bezpečnou. Několik kazuistických sérií popisuje bezpečnou...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 4 / 2010
Autoři: R. M. Coward, C. Culley, C. Carson III.
Počet zobrazení článku: 734x

Číst článek odemčeno


Infertilní pár z perspektivy urologa: diagnostické vyšetření a medikamentózní léčba

KLÍČOVÁ SLOVA: infertilita - diagnostika - azoospermie - techniky asistované reprodukce KEY WORDS: infertility - diagnostics- azoospermia- assisted reproduction

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 4 / 2010
Autoři: E. J. H. Meuleman
Počet zobrazení článku: 538x

Číst článek odemčeno


Co je považováno za erotické v neverbální komunikaci

Článek se zabývá některými projevy sexuálního chování a neverbální komunikace u žen i mužů z hlediska evoluční psychologie. KLÍČOVÁ SLOVA: neverbální komunikace - evoluční psychologie - atraktivita - vábící milostné signály

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 4 / 2010
Autoři: L. Janáčková
Počet zobrazení článku: 731x

Číst článek odemčeno


Moderní endokrinologické vyšetření infertilního muže

V oblasti vyšetřování a léčby mužské infertility došlo v uplynulých dvaceti letech k revolučním změnám. Možnost užívat výjimečně malé množství spermií, spermií odebraných přímo z varlete a dokonce mrtvých spermií pro dosažení gravidity pomocí in-vitro fertilizace a intracytoplazmatické injekce do...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 4 / 2010
Autoři: C. Niederberger
Počet zobrazení článku: 687x

Číst článek odemčeno


Možnosti léčby Peyronieho choroby

Zásluha za první popis Peyronieho choroby (roku 1743) náleží francouzskému chirurgovi Francoisovi Gigot de la Peyroniemu [1]. Podstatou tohoto onemocnění je proces jizvení tuniky albuginea kavernózního tělesa, které brání expanzi tkáně tuniky během erekce, a může tedy vést k deformaci penisu...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 4 / 2010
Autoři: J. B. Tonkin, G. H. Jordan
Počet zobrazení článku: 826x

Číst článek odemčeno


Vyšetřování a medikamentózní léčba benigní hyperplazie prostaty: přehledový článek

Tento přehledový článek se zabývá vyšetřovacími modalitami benigní hyperplazie prostaty (BPH) a hodnotí ověřené i moderní způsoby medikamentózní léčby, jež mají urologové v současné době k dispozici. Hodnotíme důkazy, které představují podklady pro aktuální verzi guidelines, a nabízíme tedy...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 4 / 2010
Autoři: A. Mangera, C. R. Chapple
Počet zobrazení článku: 853x

Číst článek odemčeno


Význam inhibice RANK ligandu v léčbě kostních komplikací u pacientů s metastazujícím karcinomem prostaty

Karcinom prostaty zaujímá jedno z čelních míst v incidenci nádorových onemocnění u mužů. Pro toto onemocnění, pokud ho nediagnostikujeme a nevyléčíme včas, je typické metastazování do skeletu, které pacienty predisponuje ke kostním komplikacím (SRE). Prohlubující se poznatky na poli...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 4 / 2010
Autoři: D. Pacík
Počet zobrazení článku: 582x

Číst článek odemčeno


Ze zahraničních periodik

Rutinní provádění ultrazvukového vyšetření skrota při sledování pacientů s tumorem varlete umožňuje časnější detekci asynchronních tumorů, a zabezpečuje tedy vyšší míru zachování orgánuRoutine scrotal ultrasonography during the follow-up of patients with testicular cancer leads to earlier...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 4 / 2010
Autoři: komentáře zpracovali J. Fitzpatrick, R. Sutherland, N. Haldar, P. Sangsterter, CD A. Herndon
Počet zobrazení článku: 367x

Číst článek odemčeno


Guidelines EAU pro karcinom penisu

OBSAHÚvodMETODOLOGIE2.1&160; LiteraturaRIZIKOVÉ FAKTORY A PREVENCE5.1 &160; LiteraturaTNM KLASIFIKACE A PATOLOGIE6.1&160;&160; &160;&160; &160; &160; &160; &160;&160;&160; &160;7.2.1 Lymfatická drenáž penisu&160;7.2.2 Nehmatné uzliny&160;7.2.3 Rizikové faktory a detekce metastáz&160;7.2.4...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 4 / 2010
Autoři: G. PIZZOCARO, F. ALGABA, E. SOLSONA, S. TANA, H. VAN DER POEL, N. WATKIN, S. HORENBLAS
Počet zobrazení článku: 574x

Číst článek odemčeno


Úvodní slovo

Vážené kolegyně a kolegové,jarní číslo Urologických listů je věnováno oblasti, ke které máme z minulosti velký dluh. Až na úzkou skupinu odborníků tato oblast sice nestojí v centru zájmu urologů v České republice, přitom je však nesmírně důležitá a medicínsky i společensky významná...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 1 / 2009
Autoři: D. Pacík, P. Navrátil
Počet zobrazení článku: 439x

Číst článek odemčeno


Urologická onemocnění vedoucí k ledvinné nedostatečnosti a možné cesty prevence konečného stadia selhání ledvin

Chronická renální insuficience (CHRI) může být výsledkem mnoha patologických jevů. Převážně se jedná o konečný důsledek téměř všech nefrologických onemocnění, ale nezřídka k nevratnému poškození funkce ledvin dochází z jiných důvodů. K nim můžeme počítat intoxikace nefrotoxickými látkami, závažná...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 1 / 2009
Autoři: P. Navrátil, L. Lyerová, I. Novák, J. Pacovský, M. Romžová
Počet zobrazení článku: 673x

Číst článek odemčeno


Tři zdroje ledvin k transplantaci

Nedostatek orgánů k transplantaci vede ke snaze nalézt a využít všechny legální možnosti získání vhodného orgánu k transplantaci. V současné době existují tři zdroje orgánů: živí dárci (LD), dárci se smrtí mozku (donors after brain death – DBD) a dárci se zástavou srdce (donors after cardiac...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 1 / 2009
Autoři: P. Navrátil, M. Gerlichová, P. Měřička, J. Pacovský, V. Černý
Počet zobrazení článku: 443x

Číst článek odemčeno


Transplantace ledvin od žijících dárců

Transplantace ledviny je v současnosti úspěšnou klinickou metodou, která řeší progredující ledvinnou nedostatečnost u jedinců s renálním selháním. Přestože první úspěšné transplantace byly provedeny mezi příbuznými, postupem času začaly převládat transplantace od dárců zemřelých. Avšak i při...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 1 / 2009
Autoři: M. Romžová, P. Navrátil, J. Pacovský, L. Holub
Počet zobrazení článku: 597x

Číst článek odemčeno


Urologická příprava a sledování pacienta před transplantací ledviny

V průběhu posledních desetiletí se výrazně zlepšilo přežívání pacientů s transplantovaným orgánem, v našem případě s ledvinou. Pokud se pokusíme vyjmenovat všechna fakta, která k tomu vedla, má velký podíl zlepšená imunosuprese, zlepšená chirurgická technika, zlepšené vyhledávání komplikací...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 1 / 2009
Autoři: P. Navrátil, J. Pacovský, M. Broďák, M. Romžová
Počet zobrazení článku: 664x

Číst článek odemčeno


Principy transplantačního zákona

Organizace transplantační medicíny je v právním státě omezena zákonnými normami, nejlépe zákonem. Charakter zákonu pak vyrůstá z historických zvyklostí populace a respektuje náboženské normy. Transparentnost činnosti je zcela nezbytná. Vstřícnost k médiím a přesné dodržování zákonných norem jsou...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 1 / 2009
Autoři: M. Grofová, P. Navrátil
Počet zobrazení článku: 469x

Číst článek odemčeno


Chirurgické techniky transplantace ledviny

Chirurgické techniky používané při transplantacích zahrnují odběrové operace u dárců i vlastní transplantaci. Samostatnou kapitolou je provedení odběru ledviny od žijícího dárce, které má svá charakteris­tická pravidla. Transplantace ledviny sestává ze dvou fází – cévní anastomózy a implantace...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 1 / 2009
Autoři: J. Pacovský, P. Navrátil, L. Holub, M. Broďák, M. Romžová
Počet zobrazení článku: 760x

Číst článek odemčeno


 1  2  3  [ 4 ]  5  6  7  8  9  10  11 
 

Předplatné

Předplaťte si časopis

S předplatným získáváte plný přístup ke všem článkům.

více informací

 

Aktuální číslo

Vydání číslo: 1 / 2016

zobrazit obsah

 

 
Starší ročníky
 

Nejčtenější