Úvodní stránka Aktuální číslo Archiv čísel Informace o časopisu Redakční rada Předplatné Pokyny pro autory Kontakt
 
Přihlášení |
 
registrace
   
zapomenuté heslo
 
odeslat
 

Text
Klíčové slovo
Autor
Datum od
Datum do

Počet výsledků: 586

 1  2  [ 3 ]  4  5  6  7  8  9  10  11 

Postavení radikální prostatektomie v léčbě karcinomu prostaty lokalizovaného na prostatickou žlázu. Realita a mýty, pravda a fikce o roboticky asistované radikální prostatektomii

V době, kdy zatím stále nejsme schopni primární prevence karcinomu prostaty, jsme odkázáni na prevenci sekundární – diagnostikovat onemocnění včas ve stadiu ohraničeném na prostatickou žlázu a vyléčit ho u pacienta, který vyléčení potřebuje. Radikální prostatektomie dnes u onemocnění v tomto...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 3 / 2009
Autoři: D. Pacík
Počet zobrazení článku: 957x

Číst článek odemčeno


Terapeutické možnosti pro léčbu pokročilého karcinomu prostaty. Řešení lokálně pokročilého na androgenech dependentního karcinomu prostaty

Autor ve svém článku přináší přehled léčebných možností lokálně pokročilého karcinomu prostaty, který představuje heterogenní skupinu nádorů. Obvykle je indikována kombinovaná terapie a velmi důležitou roli v léčbě hraje hormonální androgenní deprivace. Je však důležité a nesnadné odhadnout...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 3 / 2009
Autoři: L. Klotz, K. Pienta
Počet zobrazení článku: 635x

Číst článek odemčeno


Kryoterapie – současný stav

V současné době máme k dispozici několik možností léčby lokalizovaného karcinomu prostaty, mezi něž patří otevřená, laparoskopická a robotická operace, tera­pie založené na ozařování jako jsou napří­klad ozařování zevním paprskem a bra­chyterapie, léčba pomocí fokusovaného ultrazvuku o...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 3 / 2009
Autoři: T. Page, D. Greene
Počet zobrazení článku: 484x

Číst článek odemčeno


Záchranná kryoterapie

Autor ve svém článku přináší přehled vědeckého základu kryoterapie a možnosti jejího využití v léčbě karcinomu prostaty. Za hlavní indikaci lze považovat záchrannou kryoterapii u pacientů se selhanou radiote­rapií karcinomu prostaty při vyloučení metastatického onemocnění. Správný výběr pacienta...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 3 / 2009
Autoři: A. E. Katz
Počet zobrazení článku: 675x

Číst článek odemčeno


Stanovení stadia a grade BPH u pacientů se symptomy dolních cest močových (LUTS): patofyziologická klasifikace pro další postup

BPH je onemocnění heterogenní povahy. Na základě objemu prostaty (PV) a konfigurace-intravezikální pros­tatické protruze (IPP) lze pomocí neinvazivního transabdominálního ultrazvukového vyšetření stanovit grade BPH, který nám pomůže predikovat přítomnost obstrukce. Na základě přítomnosti/absence...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 3 / 2009
Autoři: K. T. Foo
Počet zobrazení článku: 631x

Číst článek odemčeno


Fotoselektivní vaporizace prostaty (PVP) pomocí laseru GreenLight. Přístup, operační technika a výsledky dosažené v Mayo Clinic

Na základě nejnovějších pokroků v laserové technologii profesor Malek z Mayo Clinic vyvinul vysoce účinnou a snadno proveditelnou vaporizační techniku laserové prostatektomie (LP), známou jako fotoselektivní vaporizace prostaty (PVP). Tato technika užívá GreenLight 532 nm KTP (kalium-titanyl...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 3 / 2009
Autoři: R. S. Malek
Počet zobrazení článku: 1060x

Číst článek odemčeno


Ze zahraničních periodik

Konkurence pro maximální rychlost průtoku moči: nový index mikční dysfunkce u pacientů s benigním zvětšením prostatyChallenging the maximum flow rate: a new index of voiding dysfunction in men with benign prostatic enlargement Valentini FA, Nelson PP, Besson GR et al. INSERM U731/Université...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 3 / 2009
Autoři: J. Fitzpatrick, R. Sutherland, N. Haldar, P. Sangsterter, CD A. Herndon
Počet zobrazení článku: 435x

Číst článek odemčeno


GUIDELINES EAU PRO BENIGNÍ HYPERPLAZII PROSTATY

OBSAHÚvod 1.1.&160; Je BHP progresivním onemocněním? 1.2.1. Indikátory progrese 1.2.2. Závěr 1.2.3. Literatura RIZIKOVÉ FAKTORY 2.1.&160; Pro operační řešení onemocnění 2.3.&160; Symptom skóre 3.1.1. International Prostate Symptom Score (I-PPS) 3.1.2. Hodnocení kvality života pacienta...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 3 / 2009
Autoři: J. DE LA ROSETTE, G. ALIVIZATOS, S. MADERSBACHER, C. RIOJA SANZ, J. NORDLING, M. EMBERTON, S. GRAVAS, M. C. MICHEL, M. OELKE
Počet zobrazení článku: 591x

Číst článek odemčeno


Úvodní slovo

Vážené kolegyně a kolegové,s narůstající hloubkou poznání přibývá poznatků o patogeneze nejrůznějších onemocnění, a to ve svém důsledku umožňuje naplnit příčinné a preventivní cíle a zaměření dnešní medicíny založené na důkazech.Jak jsme na tom v oblasti komplexního problému symptomů v pánevní...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 3 / 2010
Počet zobrazení článku: 405x

Číst článek odemčeno


Chronická pánevní bolest (CPPS): anatomické parametry, patofyziologické mechanizmy, nejednoznačné onemocnění, fenomén chronického onemocnění. Syndrom bolestivého močového měchýře

Díky mezinárodní spolupráci a vzniku nových výzkumných skupin v Evropě i USA došlo k významnému pokroku v porozumění i léčbě urologických bolestivých stavů. Bylo prokázáno, že chronickou pánevní bolest je třeba posuzovat jako obecnější stav, jenž může mít důsledky v lokální, centrální i obecné...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 3 / 2010
Autoři: J. J. Wyndale
Počet zobrazení článku: 1072x

Číst článek odemčeno


Změny v řešení chronické prostatitidy/syndromu chronické pánevní bolesti

Tradiční přístup k léčbě syndromu chronické prostatitidy nebyl u řady z našich pacientů příliš úspěšný. Lepší porozumění podstatě chronické prostatitidy/syndromu chronické pánevní bolesti jako heterogen­nímu syndromu, spíše než homogennímu onemocnění, nám umožnilo vyvinout terapeutické strategie...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 3 / 2010
Autoři: J. C. Nickel
Počet zobrazení článku: 1879x

Číst článek odemčeno


Syndrom bolesti v močovém měchýři

ÚVOD1. Získání důkazůPři podrobném vyhledávání (MeSH) termínu „intersticiální cystitida“ obsahujícího všechny související pojmy jako „syndrom bolestivého močového měchýře“, „synd­rom bolesti v močovém měchýři“ a další pojmy jako „chronická intersticiální cysti­tida“ atd. v...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 3 / 2010
Autoři: P. Hanno, A. Lin, J. Nordling, L. Nyberg, A. van Ophoven, T. Ueda
Počet zobrazení článku: 1008x

Číst článek odemčeno


Syndrom chronické pánevní bolesti a současné možnosti léčby

Léčba pánevních bolestí je obecně problém velmi složitý a je závislý na zkušenostech lékaře. Vyžaduje zcela individuální přístup s detailním rozborem možných příčin, které vedou ke vzniku onemocnění. Tento přístup není v běžných urologických ambulancích dobře možný. Větší pravděpodobnost...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 3 / 2010
Autoři: M. Urban, J. Heráček
Počet zobrazení článku: 1572x

Číst článek odemčeno


Bladder pain syndrome – současná terminologie, diagnostika a léčba

Syndrom bolesti močového měchýře, v minulosti označovaný i jako syndrom bolestivého močového měchýře či intersticiální cystitida, je chronický obtěžující stav, který lze zařadit do široké skupiny tzv. chro­nické pánevní bolesti. Cílem článku je podat souhrnnou informaci o tomto onemocnění s...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 3 / 2010
Autoři: M. Fedorko
Počet zobrazení článku: 808x

Číst článek odemčeno


Nové poznatky a kontroverzní otázky při léčbě hyperaktivního močového měchýře (OAB)

DEFINICEHyperaktivní močový měchýř (OAB) je označení pro syndrom, který se vyznačuje symptomy dolních cest močových (LUTS), jako jsou močová urgence, frekvence, nykturie a močová inkontinence. Mezinárodní společnost pro inkontinenci (ICS) definuje OAB jako „močovou urgenci (s urgentní...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 3 / 2010
Autoři: L. M. Rickey, T. C. Chai
Počet zobrazení článku: 528x

Číst článek odemčeno


Hyperaktivní močový měchýř u dětí a dospělých

Hyperaktivní močový měchýř (OAB) je syndrom charakterizovaný přítomností urgence nebo urgentní inkontinence. Je definován jako náhlá a neodolatelná touha močit, kterou nelze odložit. OAB má významný dopad na kvalitu života pacientů. Celková prevalence příznaků OAB je cca 16 %. OAB může být...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 3 / 2010
Autoři: R. Sobotka, T. Hanuš, K. Novák
Počet zobrazení článku: 1355x

Číst článek odemčeno


Role sakrální neuromodulace v urologické praxi

Tento článek se zabývá postupně se rozvíjející rolí sakrální neuromodulace (SNM) při léčbě urologických stavů, jako jsou například hyperaktivní močový měchýř (OAB) a neobstrukční močová retence (NOUR). Článek uvádí přehled různých patofyziologií mikční dysfunkce spolu se současnými klinickými...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 3 / 2010
Autoři: J. H. Thomson, S. W. Siegel
Počet zobrazení článku: 861x

Číst článek odemčeno


Guidelines EAU pro léčbu chronické pánevní bolesti

Kontext:Tato guidelines byla vytvořena jménem Evropské urologické asociace (EAU) s cílem pomoci uro­logům při řešení chronické pánevní bolesti (CPP) a začlenit doporučení uvedená v těchto guidelines do běžné klinické praxe. Cíl: Aktualizace guidelines pro diagnostiku, léčbu a sledování pacientů...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 3 / 2010
Autoři: M. Fall, A. P. Baranowski, S. Elneil, D. Engeler, J. Hughes, E. J. Messelink, F. Oberpenning, A. C. de C. Williams
Počet zobrazení článku: 894x

Číst článek odemčeno


Úvodní slovo

Vážené kolegyně a kolegové,jedněmi z posledních přepracovaných European Association of Urology Guidelines jsou ta, věnovaná problematice karcinomu penisu. I když se jedná o onemocnění vyskytující se v našem regionu poměrně velmi zřídka, je obecným jevem, že pacienti přichází k lékaři z...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 4 / 2010
Počet zobrazení článku: 374x

Číst článek odemčeno


Léčba lokoregionálního onemocnění karcinomu penisu

Karcinom penisu je vzácný urologický nádor a přístup k jeho léčbě zahrnuje několik možných terapeutic­kých modalit. Postižení regionálních lymfatických uzlin a jeho rozsah patří mezi nejdůležitější prognostické faktory pro délku přežití u pacientů s dlaždicobuněčným karcinomem. Biologický vývoj...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 4 / 2010
Autoři: A. Čermák
Počet zobrazení článku: 975x

Číst článek odemčeno


 1  2  [ 3 ]  4  5  6  7  8  9  10  11 
 

Předplatné

Předplaťte si časopis

S předplatným získáváte plný přístup ke všem článkům.

více informací

 

Aktuální číslo

Vydání číslo: 1 / 2016

zobrazit obsah

 

 
Starší ročníky
 

Nejčtenější