Úvodní stránka Aktuální číslo Archiv čísel Informace o časopisu Redakční rada Předplatné Pokyny pro autory Kontakt
 
Přihlášení |
 
registrace
   
zapomenuté heslo
 
odeslat
 

Text
Klíčové slovo
Autor
Datum od
Datum do

Počet výsledků: 586

[ 11 ]  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 

Guidelines EAU pro léčbu mužské infertility
1. Metodologie

1. Metodologie1.1 Úvod Členové panelu Evropské urologické aso­ciace (EAU) pro léčbu mužské infertility připravili tato Guidelines s cílem pomoci urologům a odborníkům v oboru zdravotní péče ze souvisejících oborů při léčbě mužské infertility. Urolog je obvykle prvním odborníkem, který má na...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 4 / 2012
Autoři: Jungwirth A., Diemer T., Dohle G. R., Giwercman A., Kopa Z., Krausz C., Tournaye H.
Počet zobrazení článku: 279x

Číst článek odemčeno


Guidelines EAU pro léčbu mužské infertility
12. Maligní onemocnění ze zárodečných buněk a testikulární mikrokalcifikace

11. Infekce mužských přídatných žláz 12. Maligní onemocnění ze zárodečných buněk a testikulární mikrokalcifikace12.1 Maligní onemocnění ze zárodečných buněk a mužská infertilita Testikulární karcinom ze zárodečných bu­něk (TGCT) je nejčastější maligní onemocnění vyskytující se u bělochů...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 4 / 2012
Autoři: Jungwirth A., Diemer T., Dohle G. R., Giwercman A., Kopa Z., Krausz C., Tournaye H.
Počet zobrazení článku: 234x

Číst článek odemčeno


Guidelines EAU pro léčbu mužské infertility
7. Hypogonadizmus

6. Varikokéla 7. Hypogonadizmus7.1 Úvod Pro hypogonadizmus je charakteristická porucha testikulární funkce, jež může mít vliv na spermatogenezi a/nebo syntézu testosteronu. Symptomy hypogonadizmu závisejí na stupni androgenní nedostateč­nosti a na tom, zda onemocnění vzniklo před rozvinutím...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 4 / 2012
Počet zobrazení článku: 195x

Číst článek odemčeno


Guidelines EAU pro léčbu mužské infertility
4. Genetické poruchy u infertilních mužů

3. Testikulární nedostatečnost (selhání spermatogeneze) 4. Genetické poruchy u infertilních mužů4.1 Úvod Znalost genetických abnormalit souvisejících s infertilitou je nezbytná pro každého urologa zabývajícího se andrologií, aby mohl poskytnout adekvátní informace párům hledajícím léčbu mužské...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 4 / 2012
Autoři: Jungwirth A., Diemer T., Dohle G. R., Giwercman A., Kopa Z., Krausz C., Tournaye H.
Počet zobrazení článku: 243x

Číst článek odemčeno


Guidelines EAU pro léčbu mužské infertility
3. Testikulární nedostatečnost (selhání spermatogeneze)

2. Vyšetření 3. Testikulární nedostatečnost (selhání spermatogeneze)3.1 Definice Testikulární nedostatečnost jako důsledek selhání spermatogeneze je způsobená jinou příčinou než hypotalamo-hypofy­zár­ním onemocněním a obstrukcí mužs­kého genitálního traktu. Jedná se o nejčastější formu...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 4 / 2012
Autoři: Jungwirth A., Diemer T., Dohle G. R., Giwercman A., Kopa Z., Krausz C., Tournaye H.
Počet zobrazení článku: 206x

Číst článek odemčeno


Guidelines EAU pro léčbu mužské infertility
2. Vyšetření

1. Metodologie 2. Vyšetření 2.1 Analýza ejakulátu Standardní vyšetřovací postup zahrnuje u všech mužů odebrání lékařské anamnézy a fyzikální vyšetření, včetně analýzy ejakulátu. V případě, že analýza ejakulátu prokáže přítomnost abnormalit (ve srov­nání s referenčními hodnotami), je indiko...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 4 / 2012
Autoři: Jungwirth A., Diemer T., Dohle G. R., Giwercman A., Kopa Z., Krausz C., Tournaye H.
Počet zobrazení článku: 213x

Číst článek odemčeno


Guidelines EAU pro léčbu mužské infertility
5. Obstrukční azoospermie

4. Genetické poruchy u infertilních mužů 5. Obstrukční azoospermie5.1 Definice Obstrukční azoospermie značí absenci spermií a spermatogenetických buněk v ejakulátu a moči po ejakulaci v důsledku bilaterální obstrukce semenných vývodů. Obstrukční azoospermie je méně častá než NOA a vyskytuje se...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 4 / 2012
Autoři: Jungwirth A., Diemer T., Dohle G. R., Giwercman A., Kopa Z., Krausz C., Tournaye H.
Počet zobrazení článku: 253x

Číst článek odemčeno


Guidelines EAU pro léčbu mužské infertility
6. Varikokéla

5. Obstrukční azoospermie 6. Varikokéla6.1 Úvod Varikokéla je často se vyskytující abnormalitou (viz kap. 2 Vyšetřování), která má následující andrologické důsledky: selhání ipsilaterálního růstu a vývoje varletesymptomy bolesti a dyskomfortuinfertilita 6.2 Klasifikace Následující...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 4 / 2012
Autoři: Jungwirth A., Diemer T., Dohle G. R., Giwercman A., Kopa Z., Krausz C., Tournaye H.
Počet zobrazení článku: 199x

Číst článek odemčeno


Guidelines EAU pro léčbu mužské infertility
8. Kryptorchizmus

7. Hypogonadizmus 8. Kryptorchizmus8.1 Úvod Kryptorchizmus představuje nejčastěji se vyskytující vrozenou abnormalitu muž­s­kého genitálu a vyskytuje se u 2–5 % no­vo­rozených chlapců v závislosti na stupni těhotenství a věku post partum (častěji se kryptorchizmus vyskytuje u předčasně...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 4 / 2012
Autoři: Jungwirth A., Diemer T., Dohle G. R., Giwercman A., Kopa Z., Krausz C., Tournaye H.
Počet zobrazení článku: 194x

Číst článek odemčeno


Guidelines EAU pro léčbu mužské infertility
9. Idiopatická mužská infertilita

8. Kryptorchizmus 9. Idiopatická mužská infertilita9.1 Úvod U minimálně 44 % infertilních mužů není přítomna jiná prokazatelná příčina inferti­lity než idiopatický syndrom OAT [1]. 9.2 Empirická léčba Byla vyzkoušena řada forem empirické medikamentózní terapie pro léčbu idiopa­tické...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 4 / 2012
Autoři: Jungwirth A., Diemer T., Dohle G. R., Giwercman A., Kopa Z., Krausz C., Tournaye H.
Počet zobrazení článku: 214x

Číst článek odemčeno


Guidelines EAU pro léčbu mužské infertility
10. Mužská antikoncepce

9. Idiopatická mužská infertilita 10. Mužská antikoncepce10.1 Úvod Vzhledem k tomu, že muž nemůže počít, bude přesnější, pokud užijeme místo výrazu „mužská antikoncepce“ termín „podíl mužů na antikoncepci“. Vývoj metod mužské antikoncepce je důležitým tématem vzhledem k nenapl­něné...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 4 / 2012
Autoři: Jungwirth A., Diemer T., Dohle G. R., Giwercman A., Kopa Z., Krausz C., Tournaye H.
Počet zobrazení článku: 187x

Číst článek odemčeno


Guidelines EAU pro léčbu mužské infertility
11. Infekce mužských přídatných žláz

10. Mužská antikoncepce 11. Infekce mužských přídatných žláz11.1 Úvod Infekce mužského močopohlavního sys­tému představují potenciálně vyléčitelné příčiny mužské infertility [1–3]. Podle kla­sifikace WHO jsou uretritida, prostatitida, orchitida a epididymitida považovány za in­fekce...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 4 / 2012
Autoři: Jungwirth A., Diemer T., Dohle G. R., Giwercman A., Kopa Z., Krausz C., Tournaye H.
Počet zobrazení článku: 198x

Číst článek odemčeno


Guidelines EAU pro léčbu mužské infertility
13. Poruchy ejakulace

12. Maligní onemocnění ze zárodečných buněk a testikulární mikrokalcifikace 13. Poruchy ejakulace&tab:15tab:16tab:17# Odběr spermií z moči po orgazmu pro budoucí využití při ART se doporučuje v případě, že: není medikamentózní léčba efektivní nebo není pacientem v důsledku vý­skytu...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 4 / 2012
Autoři: Jungwirth A., Diemer T., Dohle G. R., Giwercman A., Kopa Z., Krausz C., Tournaye H.
Počet zobrazení článku: 256x

Číst článek odemčeno


Guidelines EAU pro léčbu mužské infertility
14. Kryoprezervace ejakulátu

13. Poruchy ejakulace 14. Kryoprezervace ejakulátu 14.1 Definice Kryoprezervace znamená skladování biologického materiálu při teplotách hluboko pod nulou, např. –80 °C nebo –196 °C (bod varu tekutého dusíku). Při těchto níz­kých teplotách dochází ke zpomalení nebo přerušení...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 4 / 2012
Autoři: Jungwirth A., Diemer T., Dohle G. R., Giwercman A., Kopa Z., Krausz C., Tournaye H.
Počet zobrazení článku: 189x

Číst článek odemčeno


Guidelines EAU pro léčbu mužské infertility
15. Zkratky užité v textu

14. Kryoprezervace ejakulátu 15. Zkratky užité v textu Seznam nezahrnuje nejběžnější zkratky ABP akutní bakteriální prostatitida ART techniky asistované reprodukce CAIS &160;vrozená bilaterální absence chámovodu CBP chronická bakteriální prostatitida CF cystická fibróza CFTR &160...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 4 / 2012
Autoři: Jungwirth A., Diemer T., Dohle G. R., Giwercman A., Kopa Z., Krausz C., Tournaye H.
Počet zobrazení článku: 169x

Číst článek odemčeno


Editorial

Vážené kolegyně a kolegové, první číslo Urologických snad otevřete, když už nástup jara nebude pouhým snem a přáním, a najdete v něm určitě mnoho zajímavého. Skupina kolem R. E. Carriona z USA přináší aktuální pohled na současné postavení PDE 5 inhibitorů v našem armamentariu včetně...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 1 / 2013
Počet zobrazení článku: 139x

Číst článek odemčeno


Využití inhibitorů fosfodiesterázy v urologii při léčbě erektilní dysfunkce

Vzhledem k celosvětově se zvyšující incidenci erektilní dysfunkce (ED) lékaři stále častěji předepisují inhibitory PDE5 v rámci léčby tohoto onemocnění. Role PDE5 inhibitorů v urologii se neustále vyvíjí, neboť studie prokazují, že tyto preparáty mohou mít benefit rovněž při léčbě hypogonadizmu a...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 1 / 2013
Autoři: Hakky T. S., Baumgarten A., Beilan J., Zheng Y., Martinez D., Carrion R. E.
Počet zobrazení článku: 289x

Číst článek odemčeno


Tadalafil v léčbě LUTS/BPH a ED

Tadalafil je jedním z inhibitorů 5-fosfodiesterázy PDE5, primárně používán k léčbě erektilní dysfunce. Výsledky studií však prokazují pozitivní účinek na symptomy dolních močových cest spojené s benigní hyperplazií prostaty LUTS/BPH. V našem souhrnném článku chceme poukázat na společný...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 1 / 2013
Autoři: Vyhnánková V., Pacík D.
Počet zobrazení článku: 347x

Číst článek odemčeno


Léčba zanořeného penisu

Předkládáme přehled technik užívaných při léčbě zanořeného penisu, jež umožní pacientům vnímat subjektivně vlastní penis jako delší. Zabýváme se následujícími technikami: suprapubickou lipektomií, uvolněním závěsného vazu a suprapubickou liposukcí.Klíčová slova: zanořený penis, abdominoplastika...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 1 / 2013
Autoři: Hakky T. S., Suber J., Baumgarten A., Smith D., Carrion R. E.
Počet zobrazení článku: 1001x

Číst článek odemčeno


Varikokéla a smysl jejího řešení

Varikokéla je nejčastější chirurgicky ovlivnitelná příčina mužské intertility. Dilatované a varikózně změněné žíly plexus pampiniformis testis vytváří varikokélu. Regurgitace krve při insuficienci chlopní vnitřních sperma-­tic­kých žil způsobuje poškození testikulární funkce zvýšením...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 1 / 2013
Autoři: Nussir M., Pacík D.
Počet zobrazení článku: 879x

Číst článek odemčeno


[ 11 ]  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
 

Předplatné

Předplaťte si časopis

S předplatným získáváte plný přístup ke všem článkům.

více informací

 

Aktuální číslo

Vydání číslo: 1 / 2016

zobrazit obsah

 

 
Starší ročníky
 

Nejčtenější