Úvodní stránka Aktuální číslo Archiv čísel Informace o časopisu Redakční rada Předplatné Pokyny pro autory Kontakt
 
Přihlášení |
 
registrace
   
zapomenuté heslo
 
odeslat
 

Text
Klíčové slovo
Autor
Datum od
Datum do

Počet výsledků: 586

 1  [ 2 ]  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Vývoj a implementace laparoskopické simulace na zvířecím modelu v rámci urologických tréninkových programů

Cíl: ACMGE (Accreditation Council for Graduate Medical Education) v USA a Calmanova zpráva v Evropě ukončily tradici dlouhých hodin praxe pro začínající lékaře. Jedním z důsledků tohoto opatření je skuteč­nost, že lékaři si musejí osvojit chirurgickou zručnost mimo operační sál, v simulovaném...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 4 / 2009
Autoři: A. C. Peterson
Počet zobrazení článku: 397x

Číst článek odemčeno


Jak lépe pracovat s odbornou literaturou

Každý urolog bez ohledu na to, zda působí v soukromé praxi nebo na akademické půdě, musí každý měsíc čelit obrovskému přívalu vědeckých statí. Ať se jedná o propagační sponzorované materiály nebo stále se zvětšující objem recenzovaných urologických a chirurgických časopisů, zdá se, že objem...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 4 / 2009
Autoři: R. L. Sur
Počet zobrazení článku: 598x

Číst článek odemčeno


Technika se zachováním cév při operaci striktury v proximální anteriorní části močové trubice: primární anastomóza a augmentovaná anastomóza

Autoři tohoto článku prezentují techniku rekonstrukce proximální části bulbární nebo bulbomembranózní uretry, která představuje modifikaci standardní techniky. Potenciální výhoda této techniky spočívá v možnosti zachování proximálně lokalizovaného cévního zásobení (tj. arterie vedoucí do bulbární...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 4 / 2009
Autoři: G. H. Jordan, U. Gur
Počet zobrazení článku: 660x

Číst článek odemčeno


Léčba hyperaktivního měchýře u žen

Pojem hyperaktivní měchýř (OAB – overactive bladder) označuje komplex symptomů dolních močových cest charakterizovaný závažnou urgencí zpravidla provázenou i frekventním močením s urgentní inkontinencí nebo bez ní. OAB patří k nejčastějším zdravotním problémům, jeho prevalence se odhaduje na 16...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 4 / 2009
Autoři: J. Krhut, O. Havránek
Počet zobrazení článku: 627x

Číst článek odemčeno


GUIDELINES EAU PRO BENIGNÍ HYPERPLAZII PROSTATY (2. část)

OBSAH 4. &160;Pozorné vyčkávání (watchful waiting, tj. WW) 4.1.1&160; Poučení, uklidnění pacienta a pravidelné monitorování 4.1.3&160; Závěr 4.1.5&160;Medikamentózní léčba 4.2.1.&160;Finasterid (typ 2, inhibitor 5-alfa reduktázy) 4.2.1.1.1. &160;Finasterid a hematurie 4.2.1.1.3. &160; Vliv...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 4 / 2009
Autoři: J. DE LA ROSETTE, G. ALIVIZATOS, S. MADERSBACHER, C. RIOJA SANZ, J. NORDLING, M. EMBERTON, S. GRAVAS, M. C. MICHEL, M. OELKE
Počet zobrazení článku: 487x

Číst článek odemčeno


Screening karcinomu prostaty: přehled důkazů (2009)

Stanovení prostatického specifického antigenu (PSA), digitální rektální vyšetření (DRE) a transrektální ultrazvukové vyšetření se sektorovou biopsií (TRUS) se užívá v klinické praxi po celém světě již téměř dvě desetiletí. V průběhu této doby se incidence karcinomu prostaty téměř...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 1 / 2010
Autoři: R. Smart
Počet zobrazení článku: 512x

Číst článek odemčeno


Diagnostika karcinomu prostaty a role PCA3

Ačkoli v rámci detekce karcinomu prostaty hraje PSA screening významnou roli, prostatický specifický antigen jakožto diagnostický a prognostický marker není specifický pro karcinom prostaty. Je tedy snahou vědců identifikovat takové markery, které budou specifické pro karcinom prostaty a pomohou...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 1 / 2010
Autoři: J. A. Schalken
Počet zobrazení článku: 838x

Číst článek odemčeno


Současné klinické a patologické proměnné biopsie prostaty, které predikují významné změny grade

Cíl: U významného procenta pacientů je na základě vyšetření patologického vzorku odebraného při radikální prostatektomii (RP) karcinom prostaty upgraded (určeno vyšší stadium) nebo downgraded (určeno nižší stadium). Vzhledem k tomu, že Gleasonovo skóre (GS) stanovené ze vzorku biopsie hraje...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 1 / 2010
Autoři: S. Moussa, J. Li, M. Soriano, E. A. Klein, F. Dong, J. S. Jones
Počet zobrazení článku: 955x

Číst článek odemčeno


Laparoskopická adrenalektomie: operační technika

Od roku 1992, kdy byla laparoskopická adrenalektomie poprvé popsána, se stala „zlatým standardem“ pro operační léčbu většiny onemocnění nadledvin. Výhody tohoto minimálně invazivního přístupu pro odstranění nadledvin spočívají v kratší době hospitalizace, kratší době rekonvalescence a zvýšení...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 1 / 2010
Autoři: M. J. Mellon, C. P. Sundaram
Počet zobrazení článku: 950x

Číst článek odemčeno


Technické aspekty provedení transperitoneální laparoskopické nefrektomie

Laparoskopická transperitonální nefrektomie (TLNE) je dnes nejrozšířenějším způsobem odstranění ledviny jak pro benigní, tak zejména pro maligní onemocnění u parenchymových nádorů ledvin, zde je již standardem pro nádory kategorie T1-2 nevhodných k záchovným výkonům. V článku je probrán...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 1 / 2010
Autoři: M. Hora, V. Eret, P. Stránský, T. Ürge, J. Klečka, O. Hes, J. Ferda, Z. Chudáček
Počet zobrazení článku: 947x

Číst článek odemčeno


Laparoskopická resekce ledviny

S narůstající detekcí asymptomatických nádorů ledvin nízkého stadia se stávají miniinvazivní operace rovnocennými s otevřenými operacemi. Nádor je z ledviny odstraněn a zároveň je zachováno co nejvíce funkční tkáně ledviny – tyto podmínky splňuje laparoskopická resekce ledviny. Klíčová slova...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 1 / 2010
Autoři: K. Novák
Počet zobrazení článku: 881x

Číst článek odemčeno


Rekonstrukční laparoskopie v dětské urologii

Spektrum laparoskopických výkonů při léčbě dětské populace prodělalo dramatický vývoj. Původně diagnostická modalita užívaná k identifikaci nehmatných varlat se dnes běžně užívá při složitých rekonstrukčních procedurách, jakou je například pyeloplastika. Laparoskopická orchiopexe a nefrektomie...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 1 / 2010
Autoři: M. C. Smaldone, D. D. Sweeney, S. G. Docimo, M. C. Ost
Počet zobrazení článku: 580x

Číst článek odemčeno


Laparoskopické rekonstrukční operace na horních močových cestách u dětí – technické aspekty

Patnáct let rekonstrukční laparoskopie horních močových cest u dětí významně změnilo klasický chirurgický přístup k těmto anomáliím. Operuje se jak přes dutinu břišní, tak retroperitoneoskopicky. Benefit laparoskopie oproti otevřené operaci je zřejmý u větších dětí, u kojenců je stále diskutován...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 1 / 2010
Autoři: R. Kočvara, J. Sedláček
Počet zobrazení článku: 677x

Číst článek odemčeno


Retroperitoneoskopie

Retroperitoneoskopická operace je technicky náročná, nácvik by tedy měl probíhat v rámci validovaného tréninkového programu. Dodržování některých principů retroperitoneoskopického přístupu, jako je například respektování anatomie, odhalení struktur, široká, spíše než hluboká preparace a dobrá...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 1 / 2010
Autoři: T. Frede, A. Goezem, J. Rassweiler, D. Teber
Počet zobrazení článku: 457x

Číst článek odemčeno


Laparoskopická operace vedoucí k odstranění konkrementů

Volba mezi (transperitoneální) laparoskopií a retroperitoneoskopií by měla záviset na zručnosti operatéra a nejlepším možném způsobu expozice orgánů. Na jednu stranu nabízí laparoskopie větší prostor pro zavedené instrumenty a dobrou orientaci. Na druhou stranu je retroperitoneoskopie technicky...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 1 / 2010
Autoři: T. Frede, M. Hruza, D. Teber, J. Rassweiler
Počet zobrazení článku: 556x

Číst článek odemčeno


Komplikace při řešení nádorů ledvin laparoskopicky

S postupujícím časem a zdokonalováním technik se prokazují jednotlivé výhody i nevýhody a jasněji se definují důkazy, kdy a jak přináší laparoskopie efektivitu při chirurgickém řešení nádorů ledvin. LRN je nyní považována za standardní metodu řešení nádorových onemocnění ledvin. Byla zlepšena...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 1 / 2010
Autoři: A. Čermák
Počet zobrazení článku: 607x

Číst článek odemčeno


Psychologický mechanizmus při nádorovém onemocnění a základy komunikace v jednotlivých fázích

Článek se zabývá jednotlivými fázemi prožívání nádorového onemocnění a nastiňuje možnosti vhodné komunikace s nemocnými. Klíčová slova: komunikace, psychické prožívání, nádorové onemocnění

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 1 / 2010
Autoři: L. Janáčková
Počet zobrazení článku: 467x

Číst článek odemčeno


Výzkum výsledků zdravotní péče v oblasti urologie

Výzkum v oblasti zdravotní péče (často označovaný jako „outcomes research“) se primárně zaměřuje na hodnocení dostupnosti, ceny a kvality zdravotní péče. Pod pojmem dostupnost zdravotní péče rozumíme vše, co usnadňuje nebo naopak komplikuje skutečné užívání lékařských služeb. Náklady zahrnují...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 1 / 2010
Autoři: M. S. Litwin
Počet zobrazení článku: 493x

Číst článek odemčeno


Využití holmium laseru při léčbě benigního zvětšení prostaty

Již delší dobu se lékaři snaží vyvinout alternativu k transuretrální resekci prostaty (TURP); proceduru, která by dosahovala stejného zlepšení symptomů jako TURP, ovšem bez peroperační morbidity. Rozsáhlé studie zkoumající účinnost holmium laseru prokazují, že tato metoda poskytuje vynikající...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 3 / 2009
Autoři: L. C. Wilson, P. J. Gilling
Počet zobrazení článku: 734x

Číst článek odemčeno


Úvodní slovo

Vážené kolegyně a kolegové,číslo Urologických listů, které dostáváte do ruky, je věnováno onemocněním prostaty. Jedná se o téma, které je v současné době velmi často skloňované a diskutované, a jistě ne náhodou mu patřičnou pozornost věnovala European Association of Urology, když ho v...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 3 / 2009
Autoři: D. Pacík
Počet zobrazení článku: 429x

Číst článek odemčeno


 1  [ 2 ]  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
 

Předplatné

Předplaťte si časopis

S předplatným získáváte plný přístup ke všem článkům.

více informací

 

Aktuální číslo

Vydání číslo: 1 / 2016

zobrazit obsah

 

 
Starší ročníky
 

Nejčtenější