Úvodní stránka Aktuální číslo Archiv čísel Informace o časopisu Redakční rada Předplatné Pokyny pro autory Kontakt
 
Přihlášení |
 
registrace
   
zapomenuté heslo
 
odeslat
 

Text
Klíčové slovo
Autor
Datum od
Datum do

Počet výsledků: 586

[ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Úvodní slovo

Vážené kolegyně a kolegové,téměř monotematickým obsahem čísla Urologických listů, které právě otevíráte, je problematika karcinomu ledviny. I když morta lita tohoto onemocnění u nás nepatří k těm nejvyšším, z hlediska výskytu onemocnění držíme nezáviděníhodnou prioritu. Dost důvodů pro to...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 2 / 2010
Autoři: D. Pacík
Počet zobrazení článku: 555x

Číst článek odemčeno


Karcinom ledviny: nové přístu py při vyšetřování a léčbě

Více než 57 000 Američanů každoročně onemocní karcinomem ledviny a odhaduje se, že letos více než 13 000 z nich na toto onemocnění zemře. Roční přírůstek incidence činí 2,5 % – podle American Cancer Society představuje v současné době karcinom ledviny jedno z deseti nejčastějších maligních...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 2 / 2010
Autoři: M. L. Blute, P. R. Russo, R. Bukowski
Počet zobrazení článku: 794x

Číst článek odemčeno


Nádorové markery u renálního karcinomu: pomoc při diagnostice, prognóze, léčbě a sledování

Autor se ve svém sdělení zabývá problematikou progrese lokalizovaných renálních karcinomů po chirurgické léčbě. Přináší přehled některých prognostických faktorů, jednak standardně užívaných klinických a patologických ukazatelů (symptomatologie, TNM klasifikace, stupeň histopatologické...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 2 / 2010
Autoři: V. Vít
Počet zobrazení článku: 793x

Číst článek odemčeno


Standardizovaná anatomická klasifikace malých nádorů ledvin

Vzhledem k nedostatku objektivních, spolehlivých a reprodukovatelných ukazatelů zahrnujících nejdůle­žitější anatomické a topografické charakteristiky nádorů ledvin byla až do roku 2009 klinická velikost tumoru jedinou charakteristikou široce využívanou k měření technické složitosti parciální...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 2 / 2010
Autoři: V. Ficarra, G. Novara
Počet zobrazení článku: 663x

Číst článek odemčeno


Léčba nádorů ledvin

Spolu se zvyšující se incidencí náhodně detekovaných malých renálních tumorů se aktivní sledování s od­dá­lením zákroku jeví jako vhodná volba pro léčbu tohoto druhu tumoru. V přehledu hodnotíme opodstatnění aktivního sledování (včetně epidemiologie těchto tumorů) a literaturu týkající se léčby...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 2 / 2010
Autoři: M. A. Ordonez, J. M. McKiernan
Počet zobrazení článku: 597x

Číst článek odemčeno


Ablační terapie při léčbě malých renálních tumorů: jak daleko se nalézá tato léčebná modalita od standardní péče?

Cíle: Posoudit klinický význam minimálně invazivních termoablačních technik (MI termoablačních T) při ablaci malých renálních tumorů na základě hodnocení příslušné literatury. Metody: Autoři vyhledali údaje týkající se nejčastěji užívaných MI termoablačních technik při léčbě malých renálních...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 2 / 2010
Autoři: P. Gontero
Počet zobrazení článku: 677x

Číst článek odemčeno


Nové trendy v systémové léčbě karcinomu ledviny

Lepší pochopení biologické povahy karcinomu z renálních buněk vyvolalo zvýšený zájem o výzkum nových terapeutických postupů spočívajících v aplikaci cílených preparátů. Cílená terapie může být definována jako aplikace látek namířených proti předem určeným mimobuněčným, transmembránovým a...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 2 / 2010
Autoři: Z. Kirkali
Počet zobrazení článku: 585x

Číst článek odemčeno


Význam bisfosfonátů u karcinomu ledviny: bezpečnost a tolerance

Karcinom z renálních buněk (RCC) je ne zcela běžným maligním onemocněním, jehož incidence se neustále zvyšuje. V sou­časné době tvoří RCC ve Velké Británii přibližně 3 % všech karcinomů [1]. V lokalizovaném stadiu lze RCC vyléčit, přibližně u 25–30 % karcinomů jsou však v době diagnózy...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 2 / 2010
Autoři: L. Welsh, V. Khoo
Počet zobrazení článku: 571x

Číst článek odemčeno


Ultrazvukové vyšetření skrota: principy a praktické využití

Ultrazvukové vyšetření (US) skrota představuje běžnou, a v některých případech dokonce nezbytnou sou­část vyšetřování pacientů se symptomy v oblasti skrota. Toto neinvazivní vyšetření poskytuje urologovi ve skutečném čase informace, které mají v mnoha případech obrovský význam pro rychlé a...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 2 / 2010
Autoři: D. L. Gilbert, B. R. Gilbert
Počet zobrazení článku: 1911x

Číst článek odemčeno


Ze zahraničních periodik

Profil exprese mikroRNA u různých typů karcinomu ledvinyMicroRNA profiling of human kidney cancer subtypesPetillo D, Kort EJ, Anema J et al. Van Andel Research Institute, Grand Rapids, MI, USA. Int J Oncol 2009; 35: 109–114.MikroRNA (miRNA) je skupina malých nekódujících RNA, které se podílejí...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 2 / 2010
Autoři: J. Fitzpatrick, R. Sutherland, N. Haldar, P. Sangsterter, CD A. Herndon
Počet zobrazení článku: 500x

Číst článek odemčeno


Co na publikované články říká profesor Patrik C. Walsh?

PSA nadir dva roky po prostatektomii jako predikátor dlouhodobé mortality na karcinom prostatyPostradiotherapy 2-year prostate-specific antigen nadir as a predictor of long-term prostate cancer mortalityZelefsky MJ, Shi W, Yamada Y, Kollmeier MA et al. Department of Radiation Oncology...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 2 / 2010
Počet zobrazení článku: 522x

Číst článek odemčeno


GUIDELINES EAU PRO LÉČBU KARCINOMU Z RENÁLNÍCH BUNĚK

OBSAHÚVOD1.1 Literatura EPIDEMIOLOGIE A PŘÍČINA VZNIKU2.1 Závěr 2.2 Literatura DIAGNOSTIKA A STANOVENÍ STADIA ONEMOCNĚNÍ 3.1 Symptomy 3.1.1 Fyzikální vyšetření 3.1.2 Laboratorní nálezy 3.2 Radiologické vyšetření 3.3 Závěr 3.4 Literatura KLASIFIKACE A PROGNOSTICKÉ FAKTORY 4.1...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 2 / 2010
Autoři: B. LJUNGBERG, D. C. HANBURY, M. A. KUCZYK, A. S. MERSEBURGER, P. F. A. MULDERS, J. J. PATARD, I. C. SINESCU
Počet zobrazení článku: 627x

Číst článek odemčeno


Úvodní slovo

Vážené kolegyně a kolegové,i když se nám to snad ani nezdá, opravdu již uběhly další tři měsíce a Vy držíte v rukou poslední „vánoční“ číslo Urologických listů tohoto roku. Stejně jako číslo předchozí se i toto zaměří především na onemocnění prostaty.Nejprve bych chtěl odpovět na...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 4 / 2009
Autoři: D. Pacík
Počet zobrazení článku: 458x

Číst článek odemčeno


Operační anatomie prostaty a pánevního dna pro účely provádění radikální prostatektomie a radikální cystektomie: nejdůležitější body pro dosažení onkologické bezpečnosti, kontroly močové kontinence a erektilní funkce

Operační anatomie prostaty je velmi složitá. Příčina spočívá v rozdílných tvarech, velikostech a apikálních parametrech prostaty u individuálních pacientů, což má přímý dopad na schopnost dosáhnout negativních chirurgických okrajů, na optimální přerušení močové trubice zajišťující zachování její...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 4 / 2009
Autoři: R. P. Myers
Počet zobrazení článku: 1019x

Číst článek odemčeno


Srovnání peroperačního průběhu, časných komplikací a funkčních výsledků robotické a otevřené radikální prostatektomie

S rozvojem miniinvazivních technik jako jsou laparoskopie a robotika se mnohdy prosazuje myšlenka, že klasická retropubická radikální prostatektomie (RRP) ztrácí svůj význam. Zatím není k dispozici mnoho studií srovnávající klasickou RRP s miniinvazivními výkony, jako je roboticky asistovaná...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 4 / 2009
Autoři: P. Filipenský, A. Rovný, P. Řehořek, I. Šabacký, P. Trojan, J. Katolická, Z. Oplatek, P. Zítka, R. Hrabec
Počet zobrazení článku: 1057x

Číst článek odemčeno


Roboticky asistovaná laparoskopická prostatekto­mi­e: kritické hodnocení výsledků

Roboticky asistovaná laparoskopická prostatektomie (RALP) si získává na popularitě navzdory nedostatku důkazů, které by prokazovaly její signifikantní výhodu oproti otevřené radikální prostatektomii (ORP). Ve Spojených Státech se RALP dokonce stala nejčastější metodou léčby klinicky...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 4 / 2009
Autoři: G. T. Gotto, J. A. Eastham
Počet zobrazení článku: 664x

Číst článek odemčeno


Kryochirurgická operace lokalizovaného karcinomu prostaty v počátečním stadiu: přechod od léčby celé prostatické žlázy k fokální kryoablaci

Moderní kryoablace prostaty je neustále se vyvíjející technika pro definitivní léčbu lokalizovaného karcinomu prostaty. Po třech generacích vývoje se tato terapie vyvinula do bezpečnější a účinnější podoby, což bylo podmíněno rozvojem technologie, zdokonalením techniky, monitorováním teploty a...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 4 / 2009
Autoři: V. Mouraviev, M. Tsivian, T. J. Polascik
Počet zobrazení článku: 590x

Číst článek odemčeno


Nové horizonty v léčbě kostního postižení souvisejícího s androgenní deprivací při léčbě karcinomu prostaty

Komentář publikace Smith MR, Egerdie B, Toriz NH et al. Denosumab in Men Receiving Androgen-Deprivation Therapy for Prostate Cancer. N Engl J Med 2009; 361(8): 745–755.

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 4 / 2009
Autoři: D. Pacík
Počet zobrazení článku: 495x

Číst článek odemčeno


Možnosti léčby kostního postižení u karcinomu prostaty

Práce se zabývá problematikou metastatického karcinomu prostaty a léčby kostní diseminace, která je spojena s výrazným rizikem zhoršení kvality života, především v souvislosti se vznikem závažných kostních příhod. Hodnotí zejména možnost použití bisfosfonátů, především kyseliny zoledronové k...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 4 / 2009
Autoři: V. Vít
Počet zobrazení článku: 558x

Číst článek odemčeno


Roboticky asistované a laparoskopické urologické operační výkony ve Spojených Státech: současný stav

Minimálně invazivní urologická operace, ať již laparoskopická nebo roboticky asistovaná, může přinášet potenciální výhody. Zvládnutí laparoskopické techniky vyžaduje speciální trénink vzhledem k jistým limitacím, které se pokusili vyřešit tvůrci robotického systému. Tato skutečnost může...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 4 / 2009
Autoři: R. Abaza
Počet zobrazení článku: 540x

Číst článek odemčeno


[ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
 

Předplatné

Předplaťte si časopis

S předplatným získáváte plný přístup ke všem článkům.

více informací

 

Aktuální číslo

Vydání číslo: 1 / 2016

zobrazit obsah

 

 
Starší ročníky
 

Nejčtenější