Úvodní stránka Aktuální číslo Archiv čísel Informace o časopisu Redakční rada Předplatné Pokyny pro autory Kontakt
 
Přihlášení |
 
registrace
   
zapomenuté heslo
 
odeslat
 

Text
Klíčové slovo
Autor
Datum od
Datum do

Počet výsledků: 586

[ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Úvodní slovo

Vážené kolegyně a kolegové,téměř monotematickým obsahem čísla Urologických listů, které právě otevíráte, je problematika karcinomu ledviny. I když morta lita tohoto onemocnění u nás nepatří k těm nejvyšším, z hlediska výskytu onemocnění držíme nezáviděníhodnou prioritu. Dost důvodů pro to...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 2 / 2010
Autoři: D. Pacík
Počet zobrazení článku: 491x

Číst článek odemčeno


Karcinom ledviny: nové přístu py při vyšetřování a léčbě

Více než 57 000 Američanů každoročně onemocní karcinomem ledviny a odhaduje se, že letos více než 13 000 z nich na toto onemocnění zemře. Roční přírůstek incidence činí 2,5 % – podle American Cancer Society představuje v současné době karcinom ledviny jedno z deseti nejčastějších maligních...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 2 / 2010
Autoři: M. L. Blute, P. R. Russo, R. Bukowski
Počet zobrazení článku: 723x

Číst článek odemčeno


Nádorové markery u renálního karcinomu: pomoc při diagnostice, prognóze, léčbě a sledování

Autor se ve svém sdělení zabývá problematikou progrese lokalizovaných renálních karcinomů po chirurgické léčbě. Přináší přehled některých prognostických faktorů, jednak standardně užívaných klinických a patologických ukazatelů (symptomatologie, TNM klasifikace, stupeň histopatologické...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 2 / 2010
Autoři: V. Vít
Počet zobrazení článku: 714x

Číst článek odemčeno


Standardizovaná anatomická klasifikace malých 
nádorů ledvin

Vzhledem k nedostatku objektivních, spolehlivých a reprodukovatelných ukazatelů zahrnujících nejdůle­žitější anatomické a topografické charakteristiky nádorů ledvin byla až do roku 2009 klinická velikost tumoru jedinou charakteristikou široce využívanou k měření technické složitosti parciální...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 2 / 2010
Autoři: V. Ficarra, G. Novara
Počet zobrazení článku: 587x

Číst článek odemčeno


Léčba nádorů ledvin

Spolu se zvyšující se incidencí náhodně detekovaných malých renálních tumorů se aktivní sledování s od­dá­lením zákroku jeví jako vhodná volba pro léčbu tohoto druhu tumoru. V přehledu hodnotíme opodstatnění aktivního sledování (včetně epidemiologie těchto tumorů) a literaturu týkající se léčby...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 2 / 2010
Autoři: M. A. Ordonez, J. M. McKiernan
Počet zobrazení článku: 511x

Číst článek odemčeno


Ablační terapie při léčbě malých renálních tumorů: jak daleko se nalézá tato léčebná modalita od standardní péče?

Cíle: Posoudit klinický význam minimálně invazivních termoablačních technik (MI termoablačních T) při ablaci malých renálních tumorů na základě hodnocení příslušné literatury. Metody: Autoři vyhledali údaje týkající se nejčastěji užívaných MI termoablačních technik při léčbě malých renálních...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 2 / 2010
Autoři: P. Gontero
Počet zobrazení článku: 607x

Číst článek odemčeno


Nové trendy v systémové léčbě karcinomu ledviny

Lepší pochopení biologické povahy karcinomu z renálních buněk vyvolalo zvýšený zájem o výzkum nových terapeutických postupů spočívajících v aplikaci cílených preparátů. Cílená terapie může být definována jako aplikace látek namířených proti předem určeným mimobuněčným, transmembránovým a...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 2 / 2010
Autoři: Z. Kirkali
Počet zobrazení článku: 514x

Číst článek odemčeno


Význam bisfosfonátů 
u karcinomu ledviny: bezpečnost a tolerance

Karcinom z renálních buněk (RCC) je ne zcela běžným maligním onemocněním, jehož incidence se neustále zvyšuje. V sou­časné době tvoří RCC ve Velké Británii přibližně 3 % všech karcinomů [1]. V lokalizovaném stadiu lze RCC vyléčit, přibližně u 25–30 % karcinomů jsou však v době diagnózy...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 2 / 2010
Autoři: L. Welsh, V. Khoo
Počet zobrazení článku: 502x

Číst článek odemčeno


Ultrazvukové vyšetření skrota: principy a praktické využití

Ultrazvukové vyšetření (US) skrota představuje běžnou, a v některých případech dokonce nezbytnou sou­část vyšetřování pacientů se symptomy v oblasti skrota. Toto neinvazivní vyšetření poskytuje urologovi ve skutečném čase informace, které mají v mnoha případech obrovský význam pro rychlé a...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 2 / 2010
Autoři: D. L. Gilbert, B. R. Gilbert
Počet zobrazení článku: 1472x

Číst článek odemčeno


Ze zahraničních periodik

Profil exprese mikroRNA u různých typů karcinomu ledvinyMicroRNA profiling of human kidney cancer subtypesPetillo D, Kort EJ, Anema J et al. Van Andel Research Institute, Grand Rapids, MI, USA. Int J Oncol 2009; 35: 109–114.MikroRNA (miRNA) je skupina malých nekódujících RNA, které se podílejí...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 2 / 2010
Autoři: J. Fitzpatrick, R. Sutherland, N. Haldar, P. Sangsterter, CD A. Herndon
Počet zobrazení článku: 435x

Číst článek odemčeno


Co na publikované články říká 
profesor Patrik C. Walsh?

PSA nadir dva roky po prostatektomii jako predikátor dlouhodobé mortality na karcinom prostatyPostradiotherapy 2-year prostate-specific antigen nadir as a predictor of long-term prostate cancer mortalityZelefsky MJ, Shi W, Yamada Y, Kollmeier MA et al. Department of Radiation Oncology...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 2 / 2010
Počet zobrazení článku: 461x

Číst článek odemčeno


GUIDELINES EAU 
PRO LÉČBU KARCINOMU 
Z RENÁLNÍCH BUNĚK

OBSAHÚVOD1.1 Literatura EPIDEMIOLOGIE A PŘÍČINA VZNIKU2.1 Závěr 2.2 Literatura DIAGNOSTIKA A STANOVENÍ STADIA ONEMOCNĚNÍ 3.1 Symptomy 3.1.1 Fyzikální vyšetření 3.1.2 Laboratorní nálezy 3.2 Radiologické vyšetření 3.3 Závěr 3.4 Literatura KLASIFIKACE A PROGNOSTICKÉ FAKTORY 4.1...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 2 / 2010
Autoři: B. LJUNGBERG, D. C. HANBURY, M. A. KUCZYK, A. S. MERSEBURGER, P. F. A. MULDERS, J. J. PATARD, I. C. SINESCU
Počet zobrazení článku: 568x

Číst článek odemčeno


Screening karcinomu prostaty: přehled důkazů (2009)

Stanovení prostatického specifického antigenu (PSA), digitální rektální vyšetření (DRE) a transrektální ultrazvukové vyšetření se sektorovou biopsií (TRUS) se užívá v klinické praxi po celém světě již téměř dvě desetiletí. V průběhu této doby se incidence karcinomu prostaty téměř...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 1 / 2010
Autoři: R. Smart
Počet zobrazení článku: 467x

Číst článek odemčeno


Diagnostika karcinomu prostaty a role PCA3

Ačkoli v rámci detekce karcinomu prostaty hraje PSA screening významnou roli, prostatický specifický antigen jakožto diagnostický a prognostický marker není specifický pro karcinom prostaty. Je tedy snahou vědců identifikovat takové markery, které budou specifické pro karcinom prostaty a pomohou...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 1 / 2010
Autoři: J. A. Schalken
Počet zobrazení článku: 775x

Číst článek odemčeno


Současné klinické a patologické proměnné biopsie prostaty, které predikují významné změny grade

Cíl: U významného procenta pacientů je na základě vyšetření patologického vzorku odebraného při radikální prostatektomii (RP) karcinom prostaty upgraded (určeno vyšší stadium) nebo downgraded (určeno nižší stadium). Vzhledem k tomu, že Gleasonovo skóre (GS) stanovené ze vzorku biopsie hraje...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 1 / 2010
Autoři: S. Moussa, J. Li, M. Soriano, E. A. Klein, F. Dong, J. S. Jones
Počet zobrazení článku: 873x

Číst článek odemčeno


Laparoskopická adrenalektomie: operační technika

Od roku 1992, kdy byla laparoskopická adrenalektomie poprvé popsána, se stala „zlatým standardem“ pro operační léčbu většiny onemocnění nadledvin. Výhody tohoto minimálně invazivního přístupu pro odstranění nadledvin spočívají v kratší době hospitalizace, kratší době rekonvalescence a zvýšení...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 1 / 2010
Autoři: M. J. Mellon, C. P. Sundaram
Počet zobrazení článku: 851x

Číst článek odemčeno


Technické aspekty provedení transperitoneální laparoskopické nefrektomie

Laparoskopická transperitonální nefrektomie (TLNE) je dnes nejrozšířenějším způsobem odstranění ledviny jak pro benigní, tak zejména pro maligní onemocnění u parenchymových nádorů ledvin, zde je již standardem pro nádory kategorie T1-2 nevhodných k záchovným výkonům. V článku je probrán...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 1 / 2010
Autoři: M. Hora, V. Eret, P. Stránský, T. Ürge, J. Klečka, O. Hes, J. Ferda, Z. Chudáček
Počet zobrazení článku: 869x

Číst článek odemčeno


Laparoskopická resekce ledviny

S narůstající detekcí asymptomatických nádorů ledvin nízkého stadia se stávají miniinvazivní operace rovnocennými s otevřenými operacemi. Nádor je z ledviny odstraněn a zároveň je zachováno co nejvíce funkční tkáně ledviny – tyto podmínky splňuje laparoskopická resekce ledviny. Klíčová slova...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 1 / 2010
Autoři: K. Novák
Počet zobrazení článku: 768x

Číst článek odemčeno


Rekonstrukční laparoskopie v dětské urologii

Spektrum laparoskopických výkonů při léčbě dětské populace prodělalo dramatický vývoj. Původně diagnostická modalita užívaná k identifikaci nehmatných varlat se dnes běžně užívá při složitých rekonstrukčních procedurách, jakou je například pyeloplastika. Laparoskopická orchiopexe a nefrektomie...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 1 / 2010
Autoři: M. C. Smaldone, D. D. Sweeney, S. G. Docimo, M. C. Ost
Počet zobrazení článku: 515x

Číst článek odemčeno


Laparoskopické rekonstrukční operace na horních močových cestách u dětí – technické aspekty

Patnáct let rekonstrukční laparoskopie horních močových cest u dětí významně změnilo klasický chirurgický přístup k těmto anomáliím. Operuje se jak přes dutinu břišní, tak retroperitoneoskopicky. Benefit laparoskopie oproti otevřené operaci je zřejmý u větších dětí, u kojenců je stále diskutován...

Zdroj: Urologické listy
Číslo: 1 / 2010
Autoři: R. Kočvara, J. Sedláček
Počet zobrazení článku: 613x

Číst článek odemčeno


[ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
 

Předplatné

Předplaťte si časopis

S předplatným získáváte plný přístup ke všem článkům.

více informací

 

Aktuální číslo

Vydání číslo: 1 / 2016

zobrazit obsah

 

 
Starší ročníky
 

Nejčtenější